Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk 12th International meeting of collectors of Olympic and sports memorabilia in Bratislava (Slovakia)
Mystery of red spots clarified ...

Mystery of red spots clarified ...

Mystery of red spots clarified ...

Mystery of red spots clarified ...


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Mystery of red spots clarified ...
  Krátky príspevok zameraný na vysvetlenie pôvodu farebných škvŕn na poštových známkach.
   
  Author: Ing. Miroslav Gerec
Published: 18. 03. 2012 09:30
 


Na moju e-mailovú adresu (gerec.miro@pobox.sk) mi kolegovia špecialisti posielajú skeny poštovne upotrebených známok s doskovými alebo výrobnými chybami, ktoré by chceli identifikovať alebo ich vysvetliť. Pomerne často sa vyskytujú známky so škvrnami v červenej farbe, ktorá však pri tlači známky použitá nebola.

Doteraz som tieto prípady vysvetľoval tak, že môže ísť o červenú farbu zo strojovej pečiatky alebo z výplatného stroja. Pritom na známke môže byť aj odtlačok strojovej alebo ručnej pečiatky v čiernej farbe ale stáva sa, že pre dofrankovanie sa použije výplatný stroj a pri dotyku v stroji sa červená farba dostane aj na známku. Ďalšou možnosťou, možno menej pravdepodobnou, je zašpinenie známky prstami priehradkovej pracovníčky, na ktorých sa ocitla červená farba z výplatného stroja.


Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Známky zasiahnuté výplatným strojom, strojovou pečiatkou, príchodzou evidenčnou pečiatkou. Po ich odlepení by asi vznikol problém s ich posúdením...


Červená alebo akákoľvek iná farba sa na známku môže dostať aj z evidenčnej pečiatky, ktorou niektoré firmy alebo inštitúcie označujú príchodziu poštu. A nakoniec, červenú luminiscenčnú farbu v podobe čiarového kódu môžu na známky naniesť trysky automatickej triediacej linky v prípade, že je známka nalepená v dolnej časti obálky alebo zásielka bola pred triedením do prepravného boxu vložená nesprávne pootočená.


Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Známka zasiahnutá škrtom pera pri kontrole správnosti frankatúry.


Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Známky zasiahnuté čiarovým kódom ATL – v prvom prípade je známka na neobvyklom mieste, v druhom prípade vošla obálka do ATL nesprávne pootočená.


Nedávno mi však veľká náhoda poskytla ďalšie vysvetlenie tejto „záhady”. Mal som možnosť pozrieť si zásobu známok na jednej pošte, všímal som si hlavne dátumy tlače známok. Do rúk sa mi dostal aj list 40-centovej známky „Technické pamiatky: Historické vozidlá – Aero 30”, ktorý bol vodorovne preložený na polovicu a v jednom rohu mal rukou napísané číslo „100”. Keď som ho „roztvoril” tak v mieste zloženia – na ľavom i pravom okraji PL a na niektorých známkach, hlavne v okrajových stĺpcoch som uvidel červené škvrny. Táto známka má dokonca dve priame červené farby – sýtou červenou iridescentnou farbou je vytlačená karoséria auta a nominálna hodnota známky, oranžovou farbou je vytlačené pozadie. Hneď som pozrel podľa dátumu a poradového čísla „susedné” listy ale na nich škvrny neboli. Potom som prezeral otvorený balík rovnakých známok, v ktorom boli zmiešané dva rôzne dátumy tlače. Veľmi podobné škvrny som našiel na jednom liste uprostred balíka. Tento list mal rovnaký dátum ako inkriminovaný list a v rohu dopísané číslo „50”. Tak čo „Sherlockovia” už tušíte o čo išlo?

Záhada červených škvŕn objasnená... Záhada červených škvŕn objasnená...

Záhada tajomných červených škvŕn bola objasnená ihneď ako som zazrel zväzok listov 50-centovej výplatnej známky „Spišská Kapitula”. Vopred upozorňujem, že táto známka žiadnu červenú farbu nemá, ale na vrchnom liste boli zreteľné obdobné červené škvrny ako na „vyšetrovanej” 40-centovej známke! Prečo? Zväzok bol previazaný červenou gumičkou. Možno práve táto gumička bola predtým použitá na zopnutie 100 resp. 50 listov 40-centových známok a červený pigment z nej sa dostal na vrchný list zväzku.

Na záver tejto takmer detektívky už len pripomínam, že gumičky sa vyrábajú aj v iných farbách napr. zelenej, žltej..., tak to prosím berte na vedomie...


Záhada červených škvŕn objasnená... Záhada červených škvŕn objasnená...


Záhada červených škvŕn objasnená... Záhada červených škvŕn objasnená... Záhada červených škvŕn objasnená...


Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Výrobné chyby - chyby stierania hĺbkotlače. Chyba vzniká tak, že zrnko farby alebo inej nečistoty na zlomok sekundy nadvihne stierací nôž ("rakľu") a po stranách prepustí farbu. Stierací nôž sa tlačového valca dotýka v polohe rovnobežnej s jeho osou, takže orientáciu chyby môžeme využiť ako dôkaz v akej polohe boli známky na tlačovom valci umiestnené. Napríklad pri známke s pretlačou "Liečebný fond poštových zamestnancov 1 K": Známka bez pretlače bola, ako mnoho ďalších známok tohto najmenšieho formátu, tlačená na rotačke Stickney "naležato", pretlač - ako ukazuje zvislá chyba stierania - však bola zhotovená "nastojato".


Záhada červených škvŕn objasnená... Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Výrobné chyby - sfarbenie známok pretečením farby pod (poškodený?, uvoľnený?) stierací nôž.


Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Záhada červených škvŕn objasnená...
 
Výrobné chyby - sfarbenie známok kvapkami farby, vyprsknutými z farebníka (v dôsledku pohybu papiera majú elipsovitý tvar).
Kontakt na autora článku: Miroslav GerecPost a comment

Author: Ing. Miroslav Gerec

Published: 18. 03. 2012 09:30
 
Mystery of red spots clarified ...
Mystery of red spots clarified ...
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Kľúčom k trvácnej premene nie je rýchlosť či sila, ale cvičenie.

(Caroline L. Arnold)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.