Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Falzifikát perforácie hárčeka Pamätná prvá eurová známka

Falzifikát perforácie hárčeka Pamätná prvá eurová známka
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov Rudolfa Šuleja a Miroslava Gereca)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 24. 02. 2009 09:33

Objav falzifikátu dodatočnej perforácie hárčeka Pamätná prvá eurová známka.


Falzifikáty poštových dokumentov a cenín sú žiaľ neustálym problémom, s ktorým sa musia potýkať tak pracovníci pôšt (falzifikáty na škodu pošty) ako aj zberatelia (falzifikáty na škodu zberateľov). Techniky falšovateľov sú rôzne, niekedy dokonalé, inokedy menej, niekedy sa zamerajú na kompletnú poštovú známku, niekedy len na jeden jej atribút (použitý papier, farba, perforácia a pod.). Vždy však ohrozujú bežných používateľov a najmä zberateľov, ktorým útočia na ich finančné zdroje.

Našťastie medzi zberateľmi fungujú rôzne mechanizmy, ktoré falzifikáty (a falšovateľov) pomáhajú odhaľovať a tak predísť finančným stratám. Vďaka za to patrí všetkým, ktorí sa na odhaľovaní falzifikátov podieľajú, či už sú to znalci, špecialisti alebo bežní zberatelia.

Najnovším prípadom je falšovanie perforácie na hárčeku Pamätnej prvej eurovej známky, ktoré objavil špecialista na moderné slovenské známky Rudolf Šulej z Bratislavy. So svojím nálezom a podozrením na falošnú dodatočnú perforáciu sa obrátil na viacerých skúsených zberateľov a špecialistov na tlač a produkciu slovenských známok, okrem iného na ing. Miroslava Gereca, známeho špecialistu na moderné slovenské známky, neúnavného publicistu a propagátora zbierania slovenských poštových známok.


Falzifikát perforácie hárčeka Pamätnej eurovej známky
 
Hárček Pamätnej prvej eurovej známky so štandardnou perforáciou.
 

M. Gerec sa po potvrdení prvotného podozrenia na falzifikát (t. j. dodatočnú perforáciu, ktorá sa o.i. vyznačuje väčšími rozostupmi perforačných otvorov v pravom hornom a ľavom dolnom rohu) obrátil na zástupcu tlačiarne, konkrétne Bc. Jaroslava Štefeka, výrobného námestníka PTC Praha a.s.
Falzifikát perforácie hárčeka Pamätnej eurovej známky
 
Hárček Pamätnej prvej eurovej známky s falošnou dodatočnou perforáciou.
 

Pre zachovanie všetkých dôležitých informácií si dovolím citovať ich emailovú komunikáciu, ktorá presne popisuje o aký problém ide:

M. Gerec --> J. Štefek:
"Dnes sa na Vás obraciam s otázkou neznámej perforácie Pamätnej prvej eurovej známky. Normálne sú ozúbkované len trojice známok hore a dole, na predloženom obrázku je perforovaný aj stred TL, čím vznikol kupón. Podľa p. Šuleja, ktorý predložený TL vlastní, ide o falzifikát, zrejme čiastocne inšpirovaný asi aj variantmi perforácie známky Umenie - Palugyay.
Viem, že pre tieto TL (Prvá eurová známka) mate dva perforátory Bickel, ktoré sa líšia rozmerom perforácie i rozmerom známok. Potreboval by som vedieť, či vôbec je možné týmito dvomi perforátormi perforovať aj stredovú časť TL? Koľko polí môže byť po vložení všetkých ihiel zúbkovaných - 2x3 + 2x3 (A) alebo 3x3 (B)? Prípadne pošlite nákresy týchto perforátorov."

Bc. Jaroslav Štefek odpovedal promptne a vyslovil jednoznačné stanovisko:

J. Štefek --> M. Gerec:
"Perforace příček u Prvej eurovej známky mě opravdu překvapila, protože jí nedisponujeme. Žádný nový typ perforátoru "Pražského hradu" s příčkami nemáme, takže opravdu neumíme vyperforovat středovou část."


Na základe týchto vyjadrení uvedení špecialisti na slovenské poštové známky vyslovili jednoznačný názor, že perforácia na hárčeku Pamätnej prvej eurovej známky tak ako ju predložil Rudolf Šulej je FALOŠNÁ. Preto na ňu treba upozorniť širokú zberateľskú komunitu.
V prípade odhalenia výskytu ďalších exemplárov nás ihneď informujte.Poďakovanie:
Ďakujem pánom R. Šulejovi, M. Gerecovi a J. Štefekovi za poskytnutie informácií i povolenie citovať ich komunikáciu.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov