Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Popradská zberateľská burza v Poprade
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)

Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)


Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)
  Piata časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”.
   
  Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 29. 05. 2012 12:42
 Doskové chyby známky „Piaristický kostol v Prievidzi“


27. januára 2012 bola vydaná ďalšia známka tejto emisie, hodnota 80 c „Piaristický kostol v Prievidzi” s vyobrazením sochy anjela. Rovnako ako ostatné výplatné známky, aj táto bola vytlačená kombináciou rotačnej oceľotlače s viacfarebnou hĺbkotlačou na stroji Wifag. Základná tlač prebehla koncom novembra a začiatkom decembra 2011 (známe sú dátumy tlače 23. a 30. novembra a 1. decembra) s použitím perforačnej zostavy so stredným priemerom perforačných otvorov.

Valec pre ružovú farbu bol zhotovený klasickým fotochemickým postupom (leptaním). Na troch známkových poliach vznikli výraznejšie doskové chyby: na ZP 1/70 je ružová škvrna vľavo od písmena „E“ nápisu „SLOVENSKO“, na ZP 2/6 je ružová škvrna v tvare oblúka vpravo od písmen „VE“ nápisu „SLOVENSKO“ a na ZP 2/21 je biela škvrna vo vnútri prvej nuly nominálnej hodnoty.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Iridescentná biela podtlač bola tlačená z nového valca s väčšími rozmermi podtlače.


Výrobná cena výplatných známok


Podľa informácií zverejňovaných na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné na webe Slovenskej pošty nájsť zaujímavé a doteraz utajované informácie. Podľa zverejnených náhľadov objednávok Slovenskej pošty, a. s. a faktúr Poštovní tiskárny Praha, a. s. zisťujeme, koľko stáli jednotlivé dodávky známok.

Základná tlač známky 80 c „Piaristický kostol v Prievidzi” v počte 2 miliónov kusov (20 000 listov) stála Slovenskú poštu 16 800 € (428 988 Kč). Výrobná cena jedného 100-kusového listu bola 0,84 €, čiže jedna známka stála 0,84 centa.

Dotlače výplatných známok tohto formátu, farebnosti a rovnakej tlačovej techniky sú lacnejšie – konkrétne pri objednávke 20 000 listov stojí jeden list 0,54 € (jedna známka 0,54 centa), pri objednávke 40 000 listov stojí jeden list 0,45 € (jedna známka 0,45 centa).


Ďalšie dotlače


Od predošlej informácie sa na poštách do začiatku mája 2012 objavili ďalšie dotlače známok:

  • Známka 10 c „Pominovce”: 6. dotlač z 25. augusta 2011 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 20 c „Svätuše”: 6. dotlač zo 6. marca 2012 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 6. dotlač z 25. a 26. januára 2012 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 60 c „Spišská Nová Ves”: 3. dotlač z 13., 16. a 17. januára 2012 (SO) s novou podtlačou.
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Výskyt 6. dotlače známky 10 c „Pominovce” s novou podtlačou ukazuje, že nový podtlačový valec (doteraz známy z novembrovej 6. dotlače známky 1 € „Bíňa”) bol vyrobený už v auguste 2011. Pravdepodobne posledným nákladom, kde bola použitá pôvodná podtlač je 5. dotlač tejto známky z 9. a 10. augusta 2011.

Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”
Súvisiace články:

Poslať komentár

Autor: Ing. Miroslav Gerec

Publikované: 29. 05. 2012 12:42
 
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Zdravie ani fyzickú kondíciu na gauči nenájdem.

(Drew Manning)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk