Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 1/2024

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

01. 07. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (V.)

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (V.)
Author: Ing. Miroslav Gerec
Published: 29. 05. 2012 12:42

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Piata časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.Doskové chyby známky „Piaristický kostol v Prievidzi“


27. januára 2012 bola vydaná ďalšia známka tejto emisie, hodnota 80 c „Piaristický kostol v Prievidzi” s vyobrazením sochy anjela. Rovnako ako ostatné výplatné známky, aj táto bola vytlačená kombináciou rotačnej oceľotlače s viacfarebnou hĺbkotlačou na stroji Wifag. Základná tlač prebehla koncom novembra a začiatkom decembra 2011 (známe sú dátumy tlače 23. a 30. novembra a 1. decembra) s použitím perforačnej zostavy so stredným priemerom perforačných otvorov.

Valec pre ružovú farbu bol zhotovený klasickým fotochemickým postupom (leptaním). Na troch známkových poliach vznikli výraznejšie doskové chyby: na ZP 1/70 je ružová škvrna vľavo od písmena „E“ nápisu „SLOVENSKO“, na ZP 2/6 je ružová škvrna v tvare oblúka vpravo od písmen „VE“ nápisu „SLOVENSKO“ a na ZP 2/21 je biela škvrna vo vnútri prvej nuly nominálnej hodnoty.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Iridescentná biela podtlač bola tlačená z nového valca s väčšími rozmermi podtlače.


Výrobná cena výplatných známok


Podľa informácií zverejňovaných na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné na webe Slovenskej pošty nájsť zaujímavé a doteraz utajované informácie. Podľa zverejnených náhľadov objednávok Slovenskej pošty, a. s. a faktúr Poštovní tiskárny Praha, a. s. zisťujeme, koľko stáli jednotlivé dodávky známok.

Základná tlač známky 80 c „Piaristický kostol v Prievidzi” v počte 2 miliónov kusov (20 000 listov) stála Slovenskú poštu 16 800 € (428 988 Kč). Výrobná cena jedného 100-kusového listu bola 0,84 €, čiže jedna známka stála 0,84 centa.

Dotlače výplatných známok tohto formátu, farebnosti a rovnakej tlačovej techniky sú lacnejšie – konkrétne pri objednávke 20 000 listov stojí jeden list 0,54 € (jedna známka 0,54 centa), pri objednávke 40 000 listov stojí jeden list 0,45 € (jedna známka 0,45 centa).


Ďalšie dotlače


Od predošlej informácie sa na poštách do začiatku mája 2012 objavili ďalšie dotlače známok:

  • Známka 10 c „Pominovce”: 6. dotlač z 25. augusta 2011 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 20 c „Svätuše”: 6. dotlač zo 6. marca 2012 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 6. dotlač z 25. a 26. januára 2012 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 60 c „Spišská Nová Ves”: 3. dotlač z 13., 16. a 17. januára 2012 (SO) s novou podtlačou.
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Výskyt 6. dotlače známky 10 c „Pominovce” s novou podtlačou ukazuje, že nový podtlačový valec (doteraz známy z novembrovej 6. dotlače známky 1 € „Bíňa”) bol vyrobený už v auguste 2011. Pravdepodobne posledným nákladom, kde bola použitá pôvodná podtlač je 5. dotlač tejto známky z 9. a 10. augusta 2011.

Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”
Súvisiace články:

Author: Miroslav Gerec

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists