Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (I.)

Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska (I.)
Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 17. 06. 2010 23:49

Prvá časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.


S príchodom novej meny – eura vydala Slovenská pošta 2. januára 2009 doteraz jednorazovo najpočetnejšiu emisiu „Kultúrne dedičstvo Slovenska”, v ktorej bolo 12 známok (8 známok najmenšieho formátu s nominálnymi hodnotami zodpovedajúcimi eurominciam, 3 ofsetové známky stredného formátu a 1 hárček) (pozri: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009). Pozrime sa bližšie na súhrn poznatkov o najbežnejších – výplatných známkach tejto emisie.

Všetkých osem známok má najmenší formát a sú tlačené kombináciou rotačnej oceľotlače s hĺbkotlačou na stroji Wifag. Základná tlač všetkých známok prebehla s dostatočným predstihom už v októbri 2008. Následne boli všetky poštové úrady na Slovensku zásobené dostatočným množstvom týchto známok a pripravené na nástup novej meny. Všetky tieto známky, okrem jedinej už boli aj dotláčané. Vplyv na ich potrebu v poštovej prevádzke (najmä najnižších a najvyšších hodnôt) malo marcové vyskladnenie zásob známok v korunovej mene (prevažne hárčekov a malých PL, všetko vyšších nominálnych hodnôt), zvýšenie poštovného od 1. júla 2009 a stiahnutie všetkých známok v korunovej mene z poštových úradov k 31. júlu 2009.

  • Známka 1 c „Kopčany” bola tlačená 16. a 17. októbra 2008. Dotlačená nebola a po zvýšení a zaokrúhlení poštových poplatkov od 1. júla 2009 nastala situácia, že jej dotlač nie je potrebná. Vo zvýšenej miere sa spotrebúvala pri dofrankovaní 33 c známok na 40 c.
  • Známka 2 c „Boldog” bola tlačená 27. a 29. októbra 2008, známa je dotlač z 20. júla 2009.
  • Známka 5 c „Šivetice” bola tlačená 20. a 21. októbra 2008, dotlačená bola 12. a 13. augusta 2009.
  • Známka 10 c „Pominovce” bola tlačená 22. a 23. októbra 2008, dotlačená bola 12. februára 2009.
  • Známka 20 c „Svätuše” bola tlačená 9. októbra 2008, prvá dotlač prebehla 4. februára 2009 a druhá dotlač 13. a 14. augusta 2009.
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula” bola tlačená 10. a 13. októbra 2008, dotlačená bola 10. a 11. februára 2009.
  • Známka 1 € „Bíňa” bola tlačená 6. a 7. októbra 2008, dotlačená bola 5. a 6. februára 2009.
  • Známka 2 € „Dražovce” bola tlačená 14. a 15. októbra 2008, dotlačená bola 9. februára 2009.

Všetky známe dátumy tlače a dotlačí výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” s uvedením úrovní luminiscencie a priemeru perforačných otvorov sú uvedené v samostatnej priebežne aktualizovanej tabuľke. Údaje vyznačené „?” zatiaľ nie sú známe, resp. tieto dátumy tlače sa vyskytujú len v poštovom múzeu.

Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”


Doskové chyby a retuše


Na troch známkach špecialisti našli výrazné doskové chyby a retuše.

Známka 5 c má na dolnom okraji ZP 2/57 svetlejšie zvislé červené linky.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Známka 10 c má na ZP 2/61 v prvom písmene „O“ názvu „SLOVENSKO“ oranžovú škvrnu a pri vyššom zväčšení je vidieť, že zvislé oranžové šrafovanie bolo opravované. Stalo sa tak pravdepodobne ešte pred začatím tlače, takže výzor pôvodnej chyby nepoznáme. Pred dotlačou bolo toto ZP retušované druhýkrát a škvrna bola odstránená. Nespozorovaná zostala chyba na ZP 2/97, kde je prerušených sedem oranžových liniek vľavo od druhého písmena „O“ názvu „SLOVENSKO“.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Poslednú a najvýraznejšú doskovú chybu má hodnota 50 c – hnedú škvrnu v hodnotovej číslici „5“ na ZP 1/74. V dotlači bola táto dosková chyba odstránená.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Papier a zúbkovanie


Pre špecialistov je zaujímavý aj údaj o papieri a zúbkovaní týchto výplatných známok. V základnej tlači všetkých hodnôt a v 1. dotlači hodnoty 20 c bola použitá perforačná zostava s malým priemerom perforačných otvorov, v ostatných dotlačiach iná zostava, so stredným priemerom otvorov. Pri niektorých známkach sme zaznamenali kvantitatívne odchýlky luminiscencie papiera (rôzna intenzita luminiscencie).


Výrobné chyby


Známe sú aj výrobné chyby. Reprodukujeme silne decentrované zúbkovanie na hodnote 1 € a náhodné nedotlače na známkach 20 c a 50 c. Tie sú spôsobené nečistotami na povrchu papiera, ktoré sa z neho uvoľňovali počas tlače a s nimi odpadla aj v danom momente už natlačená farba.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Poďakovanie.


Za poskytnutie archívnych materiálov ďakujem pracovníkom Slovenskej pošty - Poštového múzea v Banskej Bystrici a tiež spolupracovníkovi Geroldovi Tannenbergerovi z Nitry.
Súvisiace články:
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov