Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Prezident Slovenskej republiky, 40 c, č. 469

Prezident Slovenskej republiky, 40 c, č. 469
Autor: Ing. Miroslav Gerec
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 20. 01. 2011 14:59

Štúdia výplatnej známky Prezident Slovenskej republiky, 40 c, č. 469.


Výplatná poštová známka „Prezident Slovenskej republiky“ bola vydaná 29. januára 2010. Portrét Ivana Gašparoviča vytvoril akad. mal. Ivan Schurmann, rytinu zhotovil akad. mal. Rudolf Cigánik. Návrh známky bol prispôsobený dizajnu nových výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska“. Vývoj od prvotného ku definitívnemu návrhu známky vidno na priložených obrázkoch z Poštového múzea. Uverejňujeme aj neprijatú ryteckú rozkresbu Ľubomíra Žaleca.


Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič
   

Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič
   

Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič
 

Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič
Prijatá rozkresba (R. Cigánik) Neprijatá rozkresba (Ľ. Žalec)

Známku vytlačila kombináciou rotačnej hĺbkotlače a oceľotlače Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha na stroji Wifag 3. Tlačovú formu tvorila sústava troch valcov: z jedného sa tlačila svetlohnedá hĺbkotlačová farba (farebné plochy portrétu a zvislé šrafovanie), z druhého modrá hĺbkotlačová farba (nápis „SLOVENSKO“ a nominálna hodnota) a z tretieho tmavohnedá oceľotlačová farba s rytinou (portrét a ostatné nápisy). Na každom valci boli dva PL po 100 ZP.

Špecialisti našli viacero doskových chýb, predovšetkým mnoho vlasovo tenkých tmavohnedých čiar. Najvýraznejších je týchto päť DCH:
  • DCH ZP 1/1 Modrá škvrna na pravej vnútornej strane druhej nuly nominálnej hodnoty.
  • DCH ZP 2/1 Modrá škvrna vnútri číslice „4“ a tri modré body nad číslicami „40“ nominálnej hodnoty.
  • DCH ZP 2/60 Krátka šikmá modrá čiarka nad písmenom „E“ nápisu „SLOVENSKO“.
  • DCH ZP 2/88 Krátka tenká šikmá čierna čiarka vľavo od medzery medzi slovami „PREZIDENT“ a „SLOVENSKEJ“.
  • DCH ZP 2/94 Krátka zvislá čierna čiarka vľavo od písmen „DE“ slova „PREZIDENT“.
Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič
 
Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič
 

Známka má najčastejšie používanú nominálnu hodnotu 40 c a pre potrebu poštovej prevádzky bola už v roku 2010 niekoľkokrát dotláčaná. Vo všetkých dotlačiach bola použitá perforačná zostava s tzv. stredným priemerom otvorov, výrazné rozdiely sme zaznamenali v intenzite luminiscencie papiera.

Základná tlač prebehla v decembri 2009 (dátumy tlače 16. a 17. 12. 2009), 1. dotlač v máji 2010 (7. a 10. 5. 2010), 2. dotlač v júni (22. a 23. 6. 2010), 3. dotlač začiatkom augusta (9. 8. 2010) a 4. dotlač v strede augusta (17. a 18. 8. 2010). V základnej tlači a júnovej dotlači bol použitý papier s veľmi nízkou intenzitou luminiscencie, v ostatných prípadoch papier s vysokou intenzitou luminiscencie.

Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič
 

Pre zberateľov dátumov tlače je zaujímavá ešte informácia o číslovači, ktorý na okraj PL odtláča dátum tlače a poradové číslo listu. Do konca júna 2010 bol na stroji Wifag 3 namontovaný starý číslovač, odobratý zo stroja Wifag 2 s väčšími číslicami (posledný dátum je z 24. júna na 16. dotlači českej výplatnej známky „Ruža“ 10 Kč), od augusta bol opäť namontovaný pôvodný číslovač s menšími číslicami v trochu posunutej polohe (prvý dátum je z 5. augusta na českej známke „Karel Zeman“ 12 Kč). Rozdiel je zrejmý z obrázku. Osobitným prípadom je dátum tlače 9. 8. 2010, keď v prvej časti dňa bol číslovač odtláčaný slabšie a bol nastavený nesprávny mesiac „VII“.

Prezident Slovenskej republiky - Ivan Gašparovič
 

Za poskytnutie údajov o českých známkach ďakujem Dr. Zdeňkovi Koupalovi z Českých Budějovíc a za sprístupnenie archívnych materiálov známkovej tvorby Dr. Daniele Baranovej zo Slovenskej pošty - Poštového múzea v Banskej Bystrici.


Súvisiace materiály:
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov