Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia)

Invitiation to the Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia).

17. 12. 2023

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (VI.)

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (VI.)
Author: Ing. Miroslav Gerec
Published: 28. 02. 2013 21:29

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Šiesta časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.Známka „Empírové divadlo v Hlohovci“


25. januára 2013 bola vydaná ďalšia známka tejto emisie, hodnota 90 c „Empírové divadlo v Hlohovci” s vyobrazením dieťatka „putti” so symbolmi divadelného umenia. Rovnako ako ostatné výplatné známky, aj táto bola vytlačená kombináciou rotačnej oceľotlače s hĺbkotlačou na stroji Wifag. Základná tlač prebehla v decembri 2012 (známe sú dátumy tlače 10. a 11. decembra) s použitím perforačnej zostavy so stredným priemerom perforačných otvorov.

V Poštovej tlačiarni cenín Praha bola výroba hĺbkotlačových valcov klasickým fotochemickým postupom (leptaním) ukončená. Valec pre modrozelenú farbu bol zhotovený v externej firme novým postupom – strojovým rytím. Kresba v modrozelenej farbe nemá poltóny, navyše, na vytlačených známkach je táto farba zliata, takže nie je možné pozorovať raster. Iridescentná žltá podtlač bola tlačená z nového valca s väčšími rozmermi podtlače.

Na známkach neboli zistené žiadne doskové chyby. Zatiaľ jedinou zaujímavosťou je malý posun farieb, ktorý našiel p. Vladimír Chovanec z Dolného Kubína.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Ďalšie dotlače


Od predošlej informácie sa na poštách do začiatku februára 2013 objavili ďalšie dotlače známok:

  • Známka 5 c „Šivetice”: 6. dotlač z 18. a 19. decembra 2012 (MO) s novou podtlačou.
  • Známka 10 c „Pominovce”: 7. dotlač z 12., 13. a 14. júna 2012 (SO) s novou podtlačou.
  • Známka 1 € „Bíňa”: 7. dotlač z 28. a 29. júna 2012 (SO) s novou podtlačou a 8. dotlač z 18. a 19. júla 2012 (SO) s novou podtlačou.

Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”


Retuš doskovej chyby


V 7. dotlači známky 10 c „Pominovce” bola retušovaná dosková chyba – prerušených sedem oranžových liniek vľavo od druhého písmena „O“ názvu „SLOVENSKO“ na ZP 2/97 (viď obrázky). Podľa doterajších poznatkov bol valec pre oranžovú farbu upravený buď 12. júna popoludní alebo 13. júna dopoludnia, pretože listy s dátumom 12. júna 2012 majú ešte doskovú chybu a listy s dátumom 13. júna 2012 už majú retuš doskovej chyby.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
Súvisiace články:

Author: Miroslav Gerec

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists