Winter collectors bourse in Malacky (Slovakia)

Invitation to the winter collectors bourse of all collectable areas in Malacky (Slovakia).

17. 12. 2022

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (VIII.)

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (VIII.)
Author: Ing. Miroslav Gerec
Published: 16. 10. 2013 18:19

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ôsma časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.„Záhadná“ prvá dotlač známky „Prievidza“


Známka 80 c „Prievidza” bola dotlačená v máji tohto roku (dátumy tlače 16. a 17. mája 2013, malý priemer perforačných otvorov, podtlač s väčšími rozmermi). To by bola informácia zaujímavá len pre špecialistov, ktorí sledujú a zbierajú dotlače a v tomto prípade nastala zmena len v priemere perforačných otvorov (v základnej tlači bola použitá perforačná zostava so stredným priemerom razníkov). Lenže pri kontrole doskových chýb boli v ružovej farbe zistené oproti základnej tlači (viď. Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (V.)), úplne iné doskové chyby. Pri dotlači bol pre ružovú farbu použitý evidentne iný valec ako v základnej tlači. V tejto situácii by každý očakával – ako sa to stalo u hodnoty 20 c „Svätuše“, že nový valec bude vyrobený novou technológiou – elektrografickým rytím diamantovou ihlou u externého dodávateľa Yuncheng Plate-making CZ, s.r.o. Pečky. Charakter nových chýb však zodpovedal klasickej fotochemickej metóde výroby valca a to bola veľká záhada! Objasnil nám ju pán Pavel Vavřina, manažér pre výrobu a techniku z PTC Praha. Podľa jeho vysvetlenia už v dobe prípravy známky koncom roka 2011 boli vyrobené klasickým spôsobom pre ružovú farbu dva valce, jeden pre núdzovú potrebu. Pri dotlači došlo k zámene a do tlačového stroja Wifag bol namontovaný „záložný“ valec.

Na piatich známkových poliach sa vyskytujú výraznejšie doskové chyby: na ZP 1/1 je ružová škvrna v prvom písmene „S“ nápisu „SLOVENSKO“, na ZP 1/26 je ružová škvrna vpravo od druhého písmena „O“ nápisu „SLOVENSKO“, na ZP 1/46 je ružová škvrna vpravo od písmena „K“ nápisu „SLOVENSKO“, na ZP 1/92 je ružová škvrna vpravo od skratky meny „€“ a na ZP 2/71 je biely krúžok za hlavou anjela.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Náš aktívny spolupracovník pán Anton Szaló z Trnavy našiel ešte jednu výraznú doskovú chybu – na ZP 2/26 je zvislá čierna čiarka v hornej časti číslice „8“ nominálnej hodnoty. Keďže táto chyba sa týka oceľotlačovej farby, vyskytuje sa rovnako v základnej tlači i v dotlači.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaObrátené rámcové zúbkovanie na známke „Bíňa“


O tom, že sledovať dátumy tlače môže byť veľmi užitočné nás presviedča ojedinelý nález obráteného rámcového zúbkovania známky 1 € „Bíňa“. Táto odchýlka perforácie vzniká namontovaním perforačného bloku stroja Wifag v polohe obrátenej o 180°. Tzv. „hrebeňový výbeh“ rámcovej zostavy v normálnej polohe perforuje medzihárčie medzi priehradkovými listami (prvý obrázok). Pri obrátenej polohe výbeh perforuje prvý riadok známok PL, takže tieto známky na ZP 1 až 10 majú vlastne hrebeňové zúbkovanie. V našom prípade je HZ „skrátené“ a známky sú nižšie ako ostatných 90 známok v PL (druhý obrázok).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Táto perforačná odchýlka sa vyskytuje len veľmi výnimočne, na nových slovenských známkach doteraz len na známke č. 223 „Deň poštovej známky – 50 rokov POFIS“ z roku 2000 (podrobnejšie informácie boli uverejnené v časopisoch „Zberateľ“ 5/2001, 5/2002 a „Filatelie“ 7/2002).
Súvisiace články:

Author: Miroslav Gerec

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists