Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Slovenská, česká a československá známka:
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom

Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom
Autor: Rudolf Šulej
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 17. 03. 2020 19:21
Aktualizované: 01. 05. 2020 11:45

Prehľad slovenských samolepiacich poštových známok oddeľovaných výsekom a typov ich výsekov.


Klasické oddeľovanie poštových známok


Nezúbkované (neperforované) poštové známky sa oddeľujú z priehradkových listov (PL), tlačových listov (TL) alebo hárčekov (H) odstrihnutím alebo odrezaním.

Zúbkované (perforované) poštové známky sa oddeľujú z priehradkového listu (PL), tlačového listu (TL) alebo hárčeka (H) pretrhnutím úzkych spojení mostíkov okolo perforačných otvorov, pričom vznikajú zúbky a okolo celej poštovej známky alebo jej časti zúbkovanie (perforácia) poštovej známky. Na perforovanie sa používa najčastejšie kruhový tvar perforačného nástroja (dutej perforačnej ihly), môže mať však aj iný tvar (napríklad oválny alebo v tvare hviezdy alebo krížika).

Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Perforačné otvory (PO) poštovej známky
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Zúbkovanie (perforácia) poštovej známky
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Detail zúbkovania (perforácie) poštovej známky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Malé perforačné otvory
(veľkosť PO 0,9; 0,96 mm)
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Stredne veľké perforačné otvory
(veľkosť PO 1,0; 1,02; 1,06 mm)
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Veľké perforačné otvory
(veľkosť PO 1,12; 1,18 mm)


Iná perforácia slovenských poštových známok


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 319
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 324


Samolepiace poštové známky


Samolepiace poštové známky sú zhotovené na špeciálnom papieri a oddeľujú sa od podkladu výsekom tak, aby bol vyseknutý iba horný papier s vytlačenou poštovou známkou.

Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 307
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zúbkovaný výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 321
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zúbkovaný výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 338 až č. 343
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek vysoký


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 450 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 463 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 470 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 475
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom líniový výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 484 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 492 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 506 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 513 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 516 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 527 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 534
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 538 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek stredný


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 550 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 559 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek vysoký nepravidelný
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 563 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek stredný


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 576 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 583 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 588 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek stredný


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 599 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek nízky


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 607 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 611 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek stredný


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 614 A
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 614 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 625 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 632 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 635 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom vlnitý výsek stredný


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 640
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom výsek v tvare srdiečka


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 648 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zúbkovaný výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 656 A
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zúbkovaný výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 656 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zúbkovaný výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 661 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zúbkovaný výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 666
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek bez výrobnej chyby
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek a čiarkový priesek bez výrobnej chyby


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom čiarkový priesek bez výrobnej chyby


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom dvojitý pílkovitý výsek
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom dvojitý pílkovitý výsek a dvojitý čiarkový priesek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom dvojitý čiarkový priesek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 674 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zúbkovaný výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 679 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zúbkovaný výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 683 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zúbkovaný výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 684
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom priesek a výsek bez VCH


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom dvojitý priesek
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom dvojitý priesek a dvojitý výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom reliéfna tlač a dvojitý výsek
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zadná strana reliéfnej tlače


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom výsek známky nie je kruh ale nepravidelná elipsa (ovál)


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom výsek známky nie je kruh ale nepravidelná elipsa (ovál)


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 692
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek s pravouhlými rohmi


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom VCH - ZP 19 – 20 bez prieseku


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 701 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zúbkovaný výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 706


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek s pravouhlými rohmi
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom pílkovitý výsek


Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom Pofis číslo 708 B
Slovenské samolepiace poštové známky oddeľované výsekom zúbkovaný výsek


Výrobné chyby oddeľovania výsekom u samolepiacich poštových známok


Na samolepiacich poštových známkach sa vyskytujú výrobné chyby výsekov (šikmý výsek, posunutý výsek, dvojitý výsek) alebo je známy známkový zošitok bez výseku.

Zhrnutie:

Druh výseku samolepiacej poštovej známky
Číslo poštovej známky
zúbkovaný
307, 321, 648 B, 656 A, 656 B, 661 B, 674 B, 679 B, 683 B, 701 B, 708 B
vlnitý nízky
450 B, 463 B, 470 B, 484 B, 492 B, 506 B, 513 B, 516 B, 527 B, 550 B, 576 B, 583 B, 599 B
vlnitý stredný
538 B, 563 B, 588 B, 611 B, 635 B
vlnitý vysoký
338 až 343
vlnitý vysoký nepravidelný
559
pílkovitý
607 B, 614 A, 614 B,625 B, 632 B, 666
líniový
475
v tvare srdiečka
640
nepravidelná elipsa (ovál)
684
pílovitý výsek s pravouhlými rohmi
692, 706

Kontakt na autora článku: Rudolf Šulej

Autor: Rudolf Šulej

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov