Výmenné stretnutie zberateľov v Pezinku

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Pezinku.

24. 07. 2022

Slovenská, česká a československá známka:
Poznatky k známke Pofis č. 584 - Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP

Poznatky k známke Pofis č. 584 - Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
Autor: Rudolf Šulej
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 20. 03. 2015 21:47

Poznatky k príležitostnej poštovej známke Pofis č. 584 - Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP.
Poštovú známku rozmerov 30 x 40 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Použité motívy na poštovej známke (tvár dieťaťa, červené krvinky, klíčiaca tráva) symbolizujú nádej na uzdravenie.

Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP

Obálka prvého dňa vydania (FDC)


Tlačová forma mala dve PL a boli zistené drobné doskové chyby (DCH) a výrobné chyby (VCH), ktoré môžu byť náhodné alebo môžu byť len na časti nákladu.


PL 1
Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP   Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
 
ZP 1/2   ZP 1/6


Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP   Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
 
ZP 1/9   ZP 1/24


Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP   Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
 
ZP 1/9   ZP 1/24PL 2
Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP   Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
 
ZP 2/38   ZP 2/47


Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
 
ZP 2/49


Údaje o známke boli prevzaté z internetovej stránky telekom.gov.sk (Postage stamps).

Autor: Rudolf Šulej

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov