Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Findings on the postage stamp Pofis no. 584 - Bone Marrow Transplantation Unit

Findings on the postage stamp Pofis no. 584 - Bone Marrow Transplantation Unit
Author: Rudolf Šulej
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 20. 03. 2015 21:47

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Findings on the commemorative postage stamp Bone Marrow Transplantation Unit.
Poštovú známku rozmerov 30 x 40 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Použité motívy na poštovej známke (tvár dieťaťa, červené krvinky, klíčiaca tráva) symbolizujú nádej na uzdravenie.

Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP

Obálka prvého dňa vydania (FDC)


Tlačová forma mala dve PL a boli zistené drobné doskové chyby (DCH) a výrobné chyby (VCH), ktoré môžu byť náhodné alebo môžu byť len na časti nákladu.


PL 1
Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP   Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
 
ZP 1/2   ZP 1/6


Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP   Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
 
ZP 1/9   ZP 1/24


Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP   Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
 
ZP 1/9   ZP 1/24PL 2
Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP   Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
 
ZP 2/38   ZP 2/47


Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
 
ZP 2/49


Údaje o známke boli prevzaté z internetovej stránky telekom.gov.sk (Postage stamps).

Author: Rudolf Šulej

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists