All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 09. 2024

Postage Stamp:
Bone Marrow Transplantation Unit

Bone Marrow Transplantation Unit
Date of Issue: 16. 03. 2015
Face value: 1,15 €
Postage stamp dimensions: 30 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 2000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to mark the 20th anniversary of the opening and operation of Bone Marrow Transplantation Unit (TJKD) of the Children's University Hospital (DFNsP) Bratislava.


Text motifs: TRANSPLANTAČNÁ JEDNOTKA / KOSTNEJ DRENE DFNsP

Pictorial motifs: Detská tvár, tráva, červené krvinky.

Original artwork(s):

Postage Stamp Bone Marrow Transplantation Unit (Original artwork(s))


Thematic description and context:

V novembri 1995 v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave bolo zriadené špeciálne pracovisko pre transplantácie krvotvorných buniek. Transplantačná jednotka kostnej drene (TJKD) Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave je jediným detským pracoviskom na Slovensku, kde sa vykonávajú transplantácie krvotvorných buniek u detí (od 0 do 18 rokov) s onkologickými, závažnými hematologickými, metabolickými ochoreniami ako aj niektorými vrodenými poruchami imunity.

TJKD od svojho založenia prešla mnohými úpravami z hľadiska medicínskeho a technického vybavenia. V roku 2011 za pomoci Nadácie Kvapka nádeje a finančnej podpory MZ SR jednotka prešla komplexnou rekonštrukciou a došlo aj k rozšíreniu kapacít.

Za 20 rokov existencie sa na tomto pracovisku vykonalo viac ako 320 transplantácii u detí s uvedenými ochoreniami. Tak ako vo všetkých detských transplantačných centrách, aj v tomto, 2/3 pacientov tvoria deti s malígnymi ochoreniami, najmä s akútnymi leukémiami a zhubnými nádormi typickými pre detský vek. Z celkového počtu transplantácii takmer 2/3 boli od zdravých rodinných alebo dobrovoľných nepríbuzných darcov z medzinárodných registrov v Európe a viac ako 1/3 boli autológne, pri ktorých darcom krvotvorných buniek bol sám pacient.

TJKD je dlhoročným akceptovaným členom EBMT (Európskej transplantačnej spoločnosti) a dosahované výsledky tejto liečebnej metódy sú porovnateľné s výsledkami detských transplantačných centier vo vyspelých krajinách Európy. U detí po alogénnej transplantácii so zhubnými ochoreniami je úspešnosť vyliečenia nad 60%, u pacientov s nezhubnými ochoreniami je úspešnosť vyliečenia takmer 90%, pričom všetky deti s uvedenými diagnózami by bez transplantácie neprežili, pretože u takto chorých detí je ich ochorenie inými liečebnými postupmi nevyliečiteľné.

Ďalšie informácie:
Transplantačná jednotka si pripomenula 20. výročie svojho vzniku


Author (source) of the description: Nadácia Kvapka nádeje


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists