Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Poštová známka:
Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP

Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
Deň vydania: 16. 03. 2015
Nominálna hodnota: 1,15 €
Rozmery známky: 30 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 2000000

Poštová známka vydaná pri príležitosti 20. výročia otvorenia a fungovania Transplantačnej jednotky kostnej drene (TJKD) Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava.


Textový motív: TRANSPLANTAČNÁ JEDNOTKA / KOSTNEJ DRENE DFNsP

Obrazový motív: Detská tvár, tráva, červené krvinky.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

V novembri 1995 v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave bolo zriadené špeciálne pracovisko pre transplantácie krvotvorných buniek. Transplantačná jednotka kostnej drene (TJKD) Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave je jediným detským pracoviskom na Slovensku, kde sa vykonávajú transplantácie krvotvorných buniek u detí (od 0 do 18 rokov) s onkologickými, závažnými hematologickými, metabolickými ochoreniami ako aj niektorými vrodenými poruchami imunity.

TJKD od svojho založenia prešla mnohými úpravami z hľadiska medicínskeho a technického vybavenia. V roku 2011 za pomoci Nadácie Kvapka nádeje a finančnej podpory MZ SR jednotka prešla komplexnou rekonštrukciou a došlo aj k rozšíreniu kapacít.

Za 20 rokov existencie sa na tomto pracovisku vykonalo viac ako 320 transplantácii u detí s uvedenými ochoreniami. Tak ako vo všetkých detských transplantačných centrách, aj v tomto, 2/3 pacientov tvoria deti s malígnymi ochoreniami, najmä s akútnymi leukémiami a zhubnými nádormi typickými pre detský vek. Z celkového počtu transplantácii takmer 2/3 boli od zdravých rodinných alebo dobrovoľných nepríbuzných darcov z medzinárodných registrov v Európe a viac ako 1/3 boli autológne, pri ktorých darcom krvotvorných buniek bol sám pacient.

TJKD je dlhoročným akceptovaným členom EBMT (Európskej transplantačnej spoločnosti) a dosahované výsledky tejto liečebnej metódy sú porovnateľné s výsledkami detských transplantačných centier vo vyspelých krajinách Európy. U detí po alogénnej transplantácii so zhubnými ochoreniami je úspešnosť vyliečenia nad 60%, u pacientov s nezhubnými ochoreniami je úspešnosť vyliečenia takmer 90%, pričom všetky deti s uvedenými diagnózami by bez transplantácie neprežili, pretože u takto chorých detí je ich ochorenie inými liečebnými postupmi nevyliečiteľné.

Ďalšie informácie:
Transplantačná jednotka si pripomenula 20. výročie svojho vzniku


Autor (zdroj) popisu: Nadácia Kvapka nádeje


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov