Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras, Euklides, Táles a Diofantos)
Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok
  Zamyslenie nad spôsobmi merania zúbkovania slovenských známok a výsledky, ktoré presnejšie meranie profesionálnym posuvným meradlom prinieslo pre špecializovaný katalóg slovenských poštových známok
   
  Autor: Rudolf Šulej
Publikované: 02. 02. 2019 18:30
 Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Meranie zúbkovania zúbkomerom


Zúbkovanie (perforácia) poštových známok sa meria zúbkomerom (Obr. 1) a udáva sa číslom (napr. 11 ¾), ktoré znamená počet zúbkov (perforačných otvorov) na 20 mm. Na meranie už oddelenej známky z PL je vhodnejšie merať zúbkovanie zúbkomerom.

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Obr. 1Meranie zúbkovania meradlom


Druhý spôsob merania perforácie poštových známok (presnejší) je podiel určeného počtu perforačných otvorov (PO) k nameranej vzdialenosti, čím sa dostane priemer vzdialenosti PO, ktorý sa vynásobí číslom 20 (počet PO na 20 mm).

Môžeme použiť dva spôsoby merania vzdialenosti určených PO. Na meranie vzdialenosti som použil posuvné meradlo (Obr. 2), ktorým sa dá merať vzdialenosť PO s presnosťou na 0,05 mm. Na presnejšie meranie vzdialenosti PO sa môže použiť digitálne posuvné meradlo, prípadne iné presnejšie meradlo, ako bolo použité pri tomto meraní vzdialenosti PO.

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Obr. 2I. spôsob merania vzdialenosti


Ľavú pevnú pomocnú čeľusť priložím do stredu prvého PO (upresním pod lupou) a pravú posuvnú pomocnú čeľusť priložím pod stred posledného určeného PO (upresním pod lupou).

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známokII. spôsob merania vzdialenosti


Ľavú pevnú pomocnú čeľusť priložím na ľavý okraj prvého PO (upresním pod lupou) a pravú posuvnú pomocnú čeľusť priložím na ľavý okraj posledného určeného PO (upresním pod lupou),
- ½ 1. PO + ½ posledného určeného PO = 1 celý PO.

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známokPriemerná vzdialenosť medzi PO


Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok
Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Vypočítanú priemernú vzdialenosť medzi PO vynásobíme číslom 20, čím dostaneme počet PO na 20 mm (0,5865 x 20 = 11,73). Výsledok, ktorý zaokrúhlime, je veľkosť perforácie (zúbkovania) 11 ¾.

Podľa môjho názoru je druhý spôsob merania vzdialenosti PO presnejší.

Veľkosť PO (priemer) pri meraní zúbkovania (perforácie) je nepodstatná pri rovnakej známke. O čo je väčší PO o to je menšia medzera medzi PO a naopak.
Čím je úsek merania PO dlhší, tým je výpočet PO presnejší.


Prezident Slovenskej republiky Michal Kováč (Katalóg Zb. č. 19 PL, RZ 11 ¾ : 11 ¼)

Č. 19bm

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 26 : 44,0 = 0,5909 x 20 = 11,818 (11 ¾)

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 30 : 52,6 = 0,5703 x 20 = 11,406 (11 ½)

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Č. 19bv

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 26 : 44,0 = 0,5909 x 20 = 11,818 (11 ¾)

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 30 : 52,6 = 0,5703 x 20 = 11,406 (11 ½)

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známokKultúrne dedičstvo Slovenska (Katalóg Zb. č. 438 PL, RZ 11 ¼ : 11 ¾)

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 78 : 131,5 = 0,5931 x 20 = 11,862 11 ¾.

Pri zaokrúhľovaní je rozdiel medzi 11,750 a vypočítanou hodnotou 11,862 + 0,112 a pri zaokrúhľovaní na perforáciu (12) je rozdiel –0,138. Presnejšie by mohla byť určená perforácia 11 7/8 (- 0,013).

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 75 : 132,6 = 0,5656 x 20 = 11,312 - na perforáciu 11 ¼ rozdiel +0,187

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok25. výročie vzniku SR (Katalóg Zb. č. 651 PL, RZ 11 ¾)

Výpočet vodorovnej perforácie
I. spôsob merania 52 : 88,8 = 0,5855 x 20 = 11,71 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel -0,04

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


II. spôsob merania 52 : 88,9 = 0,5849 x 20 = 11,698 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel -0,052

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 80 : 135,9 = 0,5886 x 20 = 11,772 (11 ¾) rozdiel +0,022

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známokBlahorečenie Jána Pavla II. (Katalóg Zb. č. 496 PL, RZ 11 ½ : 11 ¾ (A), 11 ¾ : 11 ½ (B))

PLA, RZ 11 ½ : 11 ¾) uvedené v katalógu

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,7 = 0,5875 x 20 = 11,75 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel 0

Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 67,2 = 0,5952 x 20 = 11,904 - na perforáciu 12 rozdiel –0,096

PLB, RZ 11 ¾ : 11 ½) uvedené v katalógu

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,4 = 0,5896 x 20 = 11,792 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel +0,42

Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 68,2 = 0,5865 x 20 = 11,73 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel –0,02
Andrej Hlinka (Katalóg Zb. č. 570 PL, RZ 11 ½ : 11 ¾ (A), 11 ¾ : 11 ½ (B))

PLA, RZ 11 ½ : 11 ¾) uvedené v katalógu

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,75 = 0,5871 x 20 = 11,742 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel –0,008

Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 67,2 = 0,5934 x 20 = 11,868 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel +0,118, na perforáciu 12 rozdiel –0,138

PLB, RZ 11 ¾ : 11 ½) uvedené v katalógu

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,5 = 0,5889 x 20 = 11,778 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel +0,028

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 68,25 = 0,5860 x 20 = 11,72 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel -0,03

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známokTabuľka zlomkov


  1/8 = 0,125
  2/8 = 1,4 = 0,250
  3/8 = 0,375
  4/8 = 1/2 = 0,500
  5/8 = 0,625
  6/8 = 3/4 = 0,750
  7/8 = 0,875

Tabuľka osminových zlomkov je pomôcka pri zaokrúhľovaní smerom „dole“, alebo smerom „hore“.Tabuľka meraní niektorých vybraných známok


Známka
číslo
Počet PO vodorovne Nameraná vzdialenosť vodorovne Priemerná
vzdialenosť PO
Násobok
20
Zaokrúhlený počet PO
v zlomkoch
Počet PO zvisle Nameraná vzdialenosť zvisle
25m I 26 44,0 0,5972 11,95 12 : 11 ¼
30 105,7 0,5676 11,352
25v I 26 44,0 0,5972 11,95 12 : 11 ¼
30 105,7 0,5676 11,352
582 48 79,7 0,6022 12,044 12
54 89,7 0,6020 12,040
598 48 76,5 0,6274 12,548 12 ½ : 12 ¾
56 88,0 0,6363 12,726
639 60 106,0 0,5660 11,32 11 ¼ : 11 ¾
52 87,9 0,5915 11,83
650 75 109,5 0,6849 13,689 13 ¾ : 13 ¾
36 52,8 0,6818 13,636
661A 72 105,7 0,6811 13,622 13 ½ : 13 ¾
60 87,9 0,6825 13,65
667 36 52,8 0,6818 13,636 13 ¾ : 13 ¾
60 87,6 0,6849 13,698
675 95 135,85 0,6993 13,986 14 : 13 ½
60 88,8 0,6756 13,512
579 84 149,6 0,5614 11,228 11 ¼ : 11 ¼
84 149,8 0,5607 11,214
šikmá PO 87 153,2 0,5678 11,356 11 ¼Použité zdroje


  • Poznatky Ing. Miroslava Gereca
  • SLOVENSKO 1993 - 2017 - Špecializovaný katalóg poštových známok, celín a filatelistických materiálov, ZBERATEĽ, Bratislava 2018

--------------------------------------- . -------------------------------

Komentár M. Gereca (prevzaté z http://www.filatelia-kosice.eu/):

Impulzom k tomuto príspevku bol nález pána Šuleja „Perforáciu PL č. 570 Andrej Hlinka som meral niekoľko krát a stále mi vychádza RZ 11 3/4 : 11 3/4!“ (išlo zrejme o PL B).

Údaje o perforácii známok č. 496 „Blahorečenie pápeža Jána Pavla II.“ a č. 570 „Andrej Hlinka“ boli po upozornení pána Chovanca stanovené a publikované v článku Spravodajcovi ZSF 2015/3/12. Bohužiaľ, mojou vinou v katalógu „Slovensko 1993-2017“ neboli aktualizované...

Po premeraní posuvným meradlom, prepočítaní a zaokrúhlení vyšli pánovi Šulejovi rovnaké výsledky: A - 11 3/4 : 12, B - 11 3/4.

Pri meraní zúbkovania zúbkomerom môžu nastať tieto problémy:

  1. hliníkový zúbkomer, ktorý používame je síce presne zhotovený ale je odstupňovaný po 1/4 rozmeru, čo nemusí stačiť,
  2. k meriame neroztrhnuté PL, pri prikladaní bočných meradiel zúbkomera ľahko môžu nastať nepresnosti,
  3. rozdiely v rozmere perforácie sa prejavujú na väčšej dĺžke ako je šírka resp. výška 1 známky.

Prínos pána Šuleja vidím v použití profesionálneho posuvného meradla, pretože umožňuje presne odmerať veľkú dĺžku (u malých PL aj celý PL), pravdaže prácne je spočítanie počtu perforačných otvorov... Totiž, čím viac otvorov odmeriame, tým presnejšie výsledky vieme vypočítať. Pán Šulej ponúka dve možnosti zamerania – stred otvorov (od stredu po stred) alebo okraj otvorov (od okraja po okraj), odporúčal by som zameriavať okraje otvorov (stred môžeme len odhadovať). Treba upozorniť na to, aby zameriavané otvory (prvý a posledný) neboli nijako „abnormálne“ t.j. vychýlené alebo rôzneho priemeru.


--------------------------------------- . -------------------------------
Kontakt na autora článku: Rudolf ŠulejPoslať komentár

Autor: Rudolf Šulej
Zdroj: www.postoveznamky.sk / www.filatelia-kosice.eu
Publikované: 02. 02. 2019 18:30
 
Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok
Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Práca sa rozrastá, aby vyplnila stanovený čas. Ak sa nekontroľujeme, jednoduché a pohodlné aktivity nám zaberú väčšinu času.

(Ralph Bruksos)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk