Measurement of perforation of postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Measurement of perforation of postage stamps

Measurement of perforation of postage stamps

Measurement of perforation of postage stamps

Measurement of perforation of postage stamps


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Measurement of perforation of postage stamps
  Reflection on the methods of measuring Slovak postage stamps perforation and the results that brought in a more accurate measurement by a professional sliding scale.
   
  Author: Rudolf Šulej
Published: 02. 02. 2019 18:30
 Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Meranie zúbkovania zúbkomerom


Zúbkovanie (perforácia) poštových známok sa meria zúbkomerom (Obr. 1) a udáva sa číslom (napr. 11 ¾), ktoré znamená počet zúbkov (perforačných otvorov) na 20 mm. Na meranie už oddelenej známky z PL je vhodnejšie merať zúbkovanie zúbkomerom.

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Obr. 1Meranie zúbkovania meradlom


Druhý spôsob merania perforácie poštových známok (presnejší) je podiel určeného počtu perforačných otvorov (PO) k nameranej vzdialenosti, čím sa dostane priemer vzdialenosti PO, ktorý sa vynásobí číslom 20 (počet PO na 20 mm).

Môžeme použiť dva spôsoby merania vzdialenosti určených PO. Na meranie vzdialenosti som použil posuvné meradlo (Obr. 2), ktorým sa dá merať vzdialenosť PO s presnosťou na 0,05 mm. Na presnejšie meranie vzdialenosti PO sa môže použiť digitálne posuvné meradlo, prípadne iné presnejšie meradlo, ako bolo použité pri tomto meraní vzdialenosti PO.

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Obr. 2I. spôsob merania vzdialenosti


Ľavú pevnú pomocnú čeľusť priložím do stredu prvého PO (upresním pod lupou) a pravú posuvnú pomocnú čeľusť priložím pod stred posledného určeného PO (upresním pod lupou).

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známokII. spôsob merania vzdialenosti


Ľavú pevnú pomocnú čeľusť priložím na ľavý okraj prvého PO (upresním pod lupou) a pravú posuvnú pomocnú čeľusť priložím na ľavý okraj posledného určeného PO (upresním pod lupou),
- ½ 1. PO + ½ posledného určeného PO = 1 celý PO.

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známokPriemerná vzdialenosť medzi PO


Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok
Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Vypočítanú priemernú vzdialenosť medzi PO vynásobíme číslom 20, čím dostaneme počet PO na 20 mm (0,5865 x 20 = 11,73). Výsledok, ktorý zaokrúhlime, je veľkosť perforácie (zúbkovania) 11 ¾.

Podľa môjho názoru je druhý spôsob merania vzdialenosti PO presnejší.

Veľkosť PO (priemer) pri meraní zúbkovania (perforácie) je nepodstatná pri rovnakej známke. O čo je väčší PO o to je menšia medzera medzi PO a naopak.
Čím je úsek merania PO dlhší, tým je výpočet PO presnejší.


Prezident Slovenskej republiky Michal Kováč (Katalóg Zb. č. 19 PL, RZ 11 ¾ : 11 ¼)

Č. 19bm

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 26 : 44,0 = 0,5909 x 20 = 11,818 (11 ¾)

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 30 : 52,6 = 0,5703 x 20 = 11,406 (11 ½)

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Č. 19bv

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 26 : 44,0 = 0,5909 x 20 = 11,818 (11 ¾)

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 30 : 52,6 = 0,5703 x 20 = 11,406 (11 ½)

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známokKultúrne dedičstvo Slovenska (Katalóg Zb. č. 438 PL, RZ 11 ¼ : 11 ¾)

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 78 : 131,5 = 0,5931 x 20 = 11,862 11 ¾.

Pri zaokrúhľovaní je rozdiel medzi 11,750 a vypočítanou hodnotou 11,862 + 0,112 a pri zaokrúhľovaní na perforáciu (12) je rozdiel –0,138. Presnejšie by mohla byť určená perforácia 11 7/8 (- 0,013).

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 75 : 132,6 = 0,5656 x 20 = 11,312 - na perforáciu 11 ¼ rozdiel +0,187

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok25. výročie vzniku SR (Katalóg Zb. č. 651 PL, RZ 11 ¾)

Výpočet vodorovnej perforácie
I. spôsob merania 52 : 88,8 = 0,5855 x 20 = 11,71 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel -0,04

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


II. spôsob merania 52 : 88,9 = 0,5849 x 20 = 11,698 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel -0,052

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 80 : 135,9 = 0,5886 x 20 = 11,772 (11 ¾) rozdiel +0,022

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známokBlahorečenie Jána Pavla II. (Katalóg Zb. č. 496 PL, RZ 11 ½ : 11 ¾ (A), 11 ¾ : 11 ½ (B))

PLA, RZ 11 ½ : 11 ¾) uvedené v katalógu

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,7 = 0,5875 x 20 = 11,75 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel 0

Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 67,2 = 0,5952 x 20 = 11,904 - na perforáciu 12 rozdiel –0,096

PLB, RZ 11 ¾ : 11 ½) uvedené v katalógu

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,4 = 0,5896 x 20 = 11,792 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel +0,42

Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 68,2 = 0,5865 x 20 = 11,73 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel –0,02
Andrej Hlinka (Katalóg Zb. č. 570 PL, RZ 11 ½ : 11 ¾ (A), 11 ¾ : 11 ½ (B))

PLA, RZ 11 ½ : 11 ¾) uvedené v katalógu

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,75 = 0,5871 x 20 = 11,742 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel –0,008

Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 67,2 = 0,5934 x 20 = 11,868 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel +0,118, na perforáciu 12 rozdiel –0,138

PLB, RZ 11 ¾ : 11 ½) uvedené v katalógu

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,5 = 0,5889 x 20 = 11,778 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel +0,028

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 68,25 = 0,5860 x 20 = 11,72 - na perforáciu 11 ¾ rozdiel -0,03

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známokTabuľka zlomkov


  1/8 = 0,125
  2/8 = 1,4 = 0,250
  3/8 = 0,375
  4/8 = 1/2 = 0,500
  5/8 = 0,625
  6/8 = 3/4 = 0,750
  7/8 = 0,875

Tabuľka osminových zlomkov je pomôcka pri zaokrúhľovaní smerom „dole“, alebo smerom „hore“.Tabuľka meraní niektorých vybraných známok


Známka
číslo
Počet PO vodorovne Nameraná vzdialenosť vodorovne Priemerná
vzdialenosť PO
Násobok
20
Zaokrúhlený počet PO
v zlomkoch
Počet PO zvisle Nameraná vzdialenosť zvisle
25m I 26 44,0 0,5972 11,95 12 : 11 ¼
30 105,7 0,5676 11,352
25v I 26 44,0 0,5972 11,95 12 : 11 ¼
30 105,7 0,5676 11,352
582 48 79,7 0,6022 12,044 12
54 89,7 0,6020 12,040
598 48 76,5 0,6274 12,548 12 ½ : 12 ¾
56 88,0 0,6363 12,726
639 60 106,0 0,5660 11,32 11 ¼ : 11 ¾
52 87,9 0,5915 11,83
650 75 109,5 0,6849 13,689 13 ¾ : 13 ¾
36 52,8 0,6818 13,636
661A 72 105,7 0,6811 13,622 13 ½ : 13 ¾
60 87,9 0,6825 13,65
667 36 52,8 0,6818 13,636 13 ¾ : 13 ¾
60 87,6 0,6849 13,698
675 95 135,85 0,6993 13,986 14 : 13 ½
60 88,8 0,6756 13,512
579 84 149,6 0,5614 11,228 11 ¼ : 11 ¼
84 149,8 0,5607 11,214
šikmá PO 87 153,2 0,5678 11,356 11 ¼Použité zdroje


  • Poznatky Ing. Miroslava Gereca
  • SLOVENSKO 1993 - 2017 - Špecializovaný katalóg poštových známok, celín a filatelistických materiálov, ZBERATEĽ, Bratislava 2018

--------------------------------------- . -------------------------------

Komentár M. Gereca (prevzaté z http://www.filatelia-kosice.eu/):

Impulzom k tomuto príspevku bol nález pána Šuleja „Perforáciu PL č. 570 Andrej Hlinka som meral niekoľko krát a stále mi vychádza RZ 11 3/4 : 11 3/4!“ (išlo zrejme o PL B).

Údaje o perforácii známok č. 496 „Blahorečenie pápeža Jána Pavla II.“ a č. 570 „Andrej Hlinka“ boli po upozornení pána Chovanca stanovené a publikované v článku Spravodajcovi ZSF 2015/3/12. Bohužiaľ, mojou vinou v katalógu „Slovensko 1993-2017“ neboli aktualizované...

Po premeraní posuvným meradlom, prepočítaní a zaokrúhlení vyšli pánovi Šulejovi rovnaké výsledky: A - 11 3/4 : 12, B - 11 3/4.

Pri meraní zúbkovania zúbkomerom môžu nastať tieto problémy:

  1. hliníkový zúbkomer, ktorý používame je síce presne zhotovený ale je odstupňovaný po 1/4 rozmeru, čo nemusí stačiť,
  2. k meriame neroztrhnuté PL, pri prikladaní bočných meradiel zúbkomera ľahko môžu nastať nepresnosti,
  3. rozdiely v rozmere perforácie sa prejavujú na väčšej dĺžke ako je šírka resp. výška 1 známky.

Prínos pána Šuleja vidím v použití profesionálneho posuvného meradla, pretože umožňuje presne odmerať veľkú dĺžku (u malých PL aj celý PL), pravdaže prácne je spočítanie počtu perforačných otvorov... Totiž, čím viac otvorov odmeriame, tým presnejšie výsledky vieme vypočítať. Pán Šulej ponúka dve možnosti zamerania – stred otvorov (od stredu po stred) alebo okraj otvorov (od okraja po okraj), odporúčal by som zameriavať okraje otvorov (stred môžeme len odhadovať). Treba upozorniť na to, aby zameriavané otvory (prvý a posledný) neboli nijako „abnormálne“ t.j. vychýlené alebo rôzneho priemeru.


--------------------------------------- . -------------------------------
Kontakt na autora článku: Rudolf ŠulejPost a comment

Author: Rudolf Šulej
Source: www.postoveznamky.sk / www.filatelia-kosice.eu
Published: 02. 02. 2019 18:30
 
Measurement of perforation of postage stamps
Measurement of perforation of postage stamps
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(John Petit-Senn)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk