Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Výstavy a exponáty:
80 rokov od konania Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937

80 rokov od konania Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937
Autor: Rudolf Šulej
Publikované: 13. 11. 2017 00:00

1. časť cyklu článkov venovaných 80. výročiu konania Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937 a vydania výstavného hárčeka k tejto výstave.


V tomto roku uplynulo 80 rokov od konania Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937 (ďalej len „výstava známok“) a vydania výstavných hárčekov „Celoštátna výstava poštových známok BRATISLAVA 1937“.

V tomto príspevku sa venujeme všeobecne výstave známok, v ďalších častiach špeciálne výstavnému hárčeku a ďalším filatelistickým materiálom k výstave:

 • Výstavný hárček - prípravné práce, grafický návrh a rytina, príprava, distribúcia a predaj
 • Výstavný hárček - perforácia
 • Výstavný hárček - tlač
 • Výstavný hárček - lep
 • Výstavný hárček - farby známok
 • Výstavný hárček - typy červenej farby a nové poznatky
 • Výstavný hárček - poznatky k rozlíšeniu TD pre modrú farbu (typy modrej farby)
 • Výstavný hárček - výrobné chyby
 • Výstavný hárček - rarity
 • Výstavný hárček - pretlače Sudety
 • Zahraničné hárčeky (exilové vydania)
 • Príležitostné poštové pečiatky, propagačné strojové pečiatky, pečiatky AUTOPOŠTAPríprava Celoštátnej výstavy poštových známok BRATISLAVA 1937


Pôvodne sa Celoštátna výstava známok mala konať v roku 1937 v jarných mesiacoch v Prahe. Na konci októbra 1936 Tribúna filatelistov č. 20 na str. 340 uvádza:

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 20/1936 str. 340, vydané 24. 10. 1936


V priebehu jedného mesiaca sa však všetko mení. Bratislavskí filatelistickí predstavitelia zmenili názor a rozhodli sa usporiadať výstavu známok v Bratislave.

V prílohe Vestníku Ministerstva pošt a telegrafů sa v emisnom pláne poštových známok na rok 1937, v časti II. bod 4 uvádza: „(4) známky k celostátní výstavě poštových cenín v Bratislavě hodnot 50 h a 1 Kč.“.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 23/1936 str. 377 vydané 6. 12. 1936


Tribúna filatelistů pravidelne informovala svojich čitateľov o stave príprav výstavy známok, zverejnila prvý návrh podoby výstavného hárčeka, spôsobu objednávania výstavných hárčekov, vykonala veľký kus propagácie a reklame výstave známok, výstavnému hárčeku a uvádzala ďalšie podrobnosti o výstave známok.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 23/1936 str. 383 vydané 6. 12. 1936


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 24/1936 str. 391 vydané 19. 12. 1936


Patronát nad výstavou známok prevzal minister Pošt a telegrafů p. Alois Tučný.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 24/1936 str. 401 vydané 19. 12. 1936


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 1/1937 str. 12 - 13 vydané 9. 1. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 5/1937 str. 86 vydané 6. 3. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 7/1937 str. 123 vydané 3. 4. 1937


Výstavný výbor zabezpečil u ČSD 33,3 % zľavu cestovného na všetkých tratiach a ďalšie zľavy v hoteloch a reštauráciách v Bratislave. Výstavné panely vyrobila Dielňa na drevený tovar v Banskej Štiavnici, propagačné plagáty vytlačila Slovenská grafia v Bratislave. Medaile, pamätné plakety pre porotcov a pamätné plakety pre vystavovateľov vyrobila mincovňa v Kremnici.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 16/1937 str. 283 - 284 vydané 28. 8. 1937Usporiadateľ výstavy a organizačný výbor Celoštátnej výstavy poštových známok BRATISLAVA 1937


Usporiadateľom výstavy známok bol Klub československých filatelistov v Bratislave. Vedením celej organizácie výstavy známok bol poverený Ladislav Novotný, konateľ Klubu.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 4/1937 str. 69 vydané 20. 2. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937Organizačný výstavný výbor

Predseda výstavného výboru: Leopold Vališ
Podpredsedovia: Klement Ptačovský, Rudolf Jarábek, Juraj Bulla, Ferdinant Hrozinka, Hugo Kaufmann
Pokladník: Václav Pokorný
Ochranca výstavných objektov: mjr. gen. št. Jozef Váňa
Akvizícia (prijímanie objednávok): Miloš Müller
Tajomník výstavného výboru: Ladislav Novotný

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Zoznam členov výboru Klubu československých filatelistov v Bratislave.Výstavná porota Celoštátnej výstavy poštových známok BRATISLAVA 1937


Predseda poroty: Vladimír Paperstein
Členovia poroty: Jaroslav Franěk, Rudolf Gilbert, Ervín Hirsch, František Novotný, Klement Ptačovský, M. Wágner, Eugen Bayer a ďalších osem členovVýstavné exponáty, medaily a plakety Celoštátnej výstavy poštových známok BRATISLAVA 1937


Na výstave známok bolo predstavených 344 exponátov od 200 vystavovateľov. Bolo udelených 15 veľkých zlatých medailí, 25 malých zlatých medailí, 60 strieborných medailí a 101 bronzových medailí. Medaile, pamätné plakety pre porotcov a pamätné plakety pre vystavovateľov vyrobila mincovňa v Kremnici.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Averz zlatej medaily Reverz zlatej medaily s menom vystavovateľa


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Averz bronzovej medaily Reverz bronzovej medaily


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Vystavovatelia obdržali pamätné bronzové plakety (70 x 90 mm) s menom vystavovateľa


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Členovia výstavnej poroty („jury“) obdržali pamätné plakety s menom porotcu, ktoré boli nalepené na mramorovej doske 90x130 mm.Výstavný katalóg Celoštátnej výstavy poštových známok BRATISLAVA 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Titulná strana katalógu Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937.Filatelistické materiály k Celoštátnej výstave poštových známok BRATISLAVA 1937


Okrem výstavných hárčekov (pozri pokračovania venované Výstavnému hárčeku), pripravili organizátori výstavy známok príležitostnú poštovú pečiatku, príležitostnú strojovú pečiatku a príležitostnú R nálepku. Ďalej boli vydané príležitostné obálky a pečiatka AUTOPOŠTY.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Pohľadnica Bratislavy, bratislavský hrad s podhradím, zaslaná v záverečný deň výstavy známok s príležitostnou poštovou pečiatkou


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Príležitostná “nálepná kartónová podložka“ s nalepenými známkami s príležitostnými poštovými pečiatkami (a, b, c), s príležitostnou strojovou pečiatkou a pečiatkami AUTOPOŠTY (e, g)


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Príležitostná obálka s nalepeným výstavným hárčekom, príležitostná „R“ nálepka
a príležitostná poštová pečiatka výstavy známokNeoficiálne propagačné nálepky k Celoštátnej výstave poštových známok BRATISLAVA 1937


Na trhu sa objavili neoficiálne propagačné nálepky vydané pri príležitosti vystavy v rôznych farbách v podobe zošitkov a malých propagačnych hárčekov vo viacerých jazykových mutáciách. Výstavný výbor sa od týchto neoficiálnych propagačných nálepiek jednoznačne dištancoval. Dokonca zvažoval podniknúť právne kroky za zneužitie mena výstavy voči vydavateľovi (firma Kaufmann).

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 16/1937 str. 284 vydané 28. 8. 1937.Program a priebeh Celoštátnej výstavy poštových známok BRATISLAVA 1937


Výstava známok sa konala v dňoch 24. 10. až 2. 11. 1937 v Zemedeľskom múzeu (dnešnom Slovenskom národnom múzeu). O výstavu známok, ktorej predchádzala masívna propaganda a reklama, bol obrovský záujem. Počas desiatich dní konania výstavy známok ju navštívilo 80 tisíc návštevníkov. Prispel k tomu aj fakt, že návštevník si mohol zakúpiť za 5 Kč spolu so vstupenkou len jeden výstavný hárček.Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Program, ktorý pripravil organizačný výbor výstavy známok počas dní konania výstavy.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Dobová fotografia odoslaná z výstavy známok opečiatkovaná AUTOPOŠTOU v záverečný deň výstavy známok.Zhodnotenie Celoštátnej výstavy poštových známok BRATISLAVA 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribúna filatelistů č. 21/1937 str. 394-403 vydané 6. 11. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribúna filatelistů č. 22/1937 str. 411-415 vydané 20. 11. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Účtovné výsledky výstavy známok


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Doba pred „Mníchovom“ a rozpadom ČeskoslovenskaKarikatúry Jana Fischera na Celoštátnej výstave poštových známok BRATISLAVA 1937


Zaujímavou súčasťou výstavy bola prezentácia karikatúr popredných filatelistických činovníkov od Jana Fischera. Vďaka výstavnému výboru, ktorý vydal 5-stranovú obrazovú publikáciu "Album karikatúr vystavených na Celoštátnej výstavy poštových známok v Bratislave 1937", si ich môžeme pozrieť aj dnes.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribúna filatelistů č. 23/1937 str. 447-449 vydané 4. 12. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937


Ukážka niektorých karikatúr:

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Leopold Vališ, generálny riaditeľ Slovenskej banky v Bratislave,
podpredseda Klubu slovenských filatelistov,
predseda organizačného výboru výstavy známok
Ladislav Novotný, tajomník výstavného výboru,
hlavný organizátor výstavy známok
 
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Miloš Müller, člen organizačného výboru výstavy
zodpovedný za akvizície (prijímanie objednávok)
Výzva na doplnenie informácií a poďakovanie


Autor príspevku (článku) privíta doplnenie údajov k výstave známok a doplnenie materiálov (obrázkov) od ďalších filatelistov a nebráni sa ani kritickým vyjadreniam a poznámkam k príspevku.

Ďakujem pánovi Michalovi Zikovi z Bratislavy a pánovi Dušanovi Pavúkovi z Bratislavy za zapožičanie väčšieho množstva výstavných hárčekov.

pokračovanie

Autor: Rudolf Šulej

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov