Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia v Červenom Kláštore.

26. 07. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia

Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia
Autor: Rudolf Šulej, Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 29. 06. 2020 14:30

Prehľad nájdených výrobných chýb na slovenskej poštovej známke Filatelia.


Slovenská pošta vydala dňa 3. 6. 2016 poštovú známku pod číslom 612 s názvom Filatelia.

Identifikácia a klasifikácia výrobných chýb tlače


Známka Filatelia bola tlačená ofsetom, pri ktorom sa objavuje viacero náhodných a typických výrobných chýb (VCH) spôsobených samotnou technikou tlače a drobnými nečistotami. Ich výskyt sa v prípade tejto známky znásobuje spôsobom tlače v dvoch tlačových formách: tlačovou formou pozostávajúcou zo štyroch 50-kusových priehradkových listov (PLa 1, PLa 2, PLa 3 a PLa 4) a tlačovou formou pozostávajúcou z ôsmich tzv. upravených tlačových listov (UTL) 8-známok a 8 kupónov, z ktorých šesť malo potlačené kupóny (PLb 1, 3, 5, 6, 7, 8) a dva mali kupóny prázdne pripravené na tlač tzv. personalizovaných kupónov (PLb 2 a 4).

Obrázok rozmiestnenia priehradkových listov na tlačovej forme pre tlač tzv. upravených tlačových listov (UTL) 8 známok a 8 kupónov (prevzaté z Gerec, M.: Špecializovaný katalóg Slovensko od r. 1993 (pracovná verzia), Košice, 2016, str. 7 - 9)Úlohou zberateľov je prípadné tlačové výrobné chyby a akékoľvek odchýlky prácne nájsť, identifikovať, popísať a rozhodnúť o ich správnej klasifikácii, a to dvoch navzájom nezávislých dimenziách.
Prvou dimenziou je početnosť a pravidelnosť výskytu VCH, t.j. určenie, či ide o náhodné VCH na jednotlivých známkach alebo o typické VCH pravidelne sa opakujúce na tom istom známkovom poli (ZP) v časti nákladu alebo o typické VCH pravidelne sa opakujúce na tom istom známkovom poli (ZP) na celom náklade. Až takáto klasifikácia určí "váhu" VCH, pričom náhodné VCH sú z pohľadu systematického zberateľa zvyčajne menej zaujímavé ako typické VCH, ktoré sú katalogizovateľné a preto zberateľsky cielene vyhľadávané.
Druhou dimenziou je výraznosť VCH a to od takmer mikroskopických čiarok a bodiek nazývaných tiež "mušince" viditeľné len silnou lupou, cez väčšie škvrnky a čiary viditeľné bežnou lupou alebo ostrým zrakom až po veľmi výrazné výrazné škvrny, fľaky, hrubšie čiary viditeľné voľným okom. Pri klasifikácii prirodzene platí, že tie prvé sú z pohľadu systematického zberateľa najmenej zaujímavé a tie tretie najviac zaujímavé a zberateľsky vyhľadávané.
Kombináciou týchto dvoch úrovní sa dospeje - najlepšie po posúdení viacerými zberateľmi a odborníkmi na tlačové chyby a ich výrobné chyby a odchýlky - ku výslednej klasifikácii, pričom tie najvýraznejšie sú zvyčajne vyššie hodnotené a ako také zaradené do špecializovaných katalógov. Vo všeobecnosti platí, že najvyšší cenový záznam majú výrazné typické výrobné chyby viditeľné voľným okom so zriedkavým výskytom a sú zaradené v serióznom špecializovanom katalógu. Môže sa však stať, že zberateľ objaví veľmi výraznú náhodnú VCH, ktorá prirodzene nie je uvedená v špecializovanom katalógu. Ak je mimoriadne zaujímavá a teda zberateľsky žiadaná, môže dosiahnuť vyššiu cenu. Musí však ísť o skutočnú výrobnú chybu vo fáze tlače poštovej známky, nie o dodatočný zásah do známky - škvrny perom, ceruzkou alebo pečiatkou, odfarbenie slnkom alebo chemickou cestou, vyškrabávanie časti známky a pod. Aj preto je objektívnejšie hľadať výrobné chyby na nepoužitých poštových známkach.

V zmysle uvedeného postupu si uveďme konkrétny prípad identifikácie nájdených výrobných (R. Šulej), ktoré boli poskytnuté širšej pracovnej skupine na posúdenie.


Identifikácia výrobných chýb tlače


Chcel by som upozorniť na niektoré výrobné chyby (VCH), ktoré sa nachádzajú na 50-kusových priehradkových PLa 1, PLa 2, PLa 3 a PLa 4 a 8-kusových (+ 8 kupónov) upravených tlačových listoch PLb 1 - 8, vrátane upraveného tlačového listu s prázdnymi kupónmi pre tlač personalizovaných kupónov. Tieto VCH môžu byť náhodné, alebo môžu byť len na časti nákladu.


Priehradkový list PLa 1


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 6 „Blesky“


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 6 (detail)
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 6 (detail)


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 6 (detail)


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 10
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 12


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 17
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 31


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 44
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 44


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 50Priehradkový list PLa 2


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 1
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 3


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 10
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 10


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 12
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 17


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 18
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 22


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 26
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 37


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 45Priehradkový list PLa 3


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 3
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 3


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 9
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 10


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 15
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 15


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 16
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 24


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 25
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 28


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 30
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 31


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 33
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 37


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 46Priehradkový list PLa 4


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 2
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 10


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 10
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 10


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 24
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 25


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 30
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 38


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 42Upravený tlačový list PLb


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 3 (okraj)
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 8 (kupón)


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 9
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 15


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia Bočný potlačený okraj v pravo, nazývaný tiež vonkajší kupón


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia Vonkajší kupón (detail)
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia Vonkajší kupón (detail)Upravený tlačový list PLb


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 7
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 12


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia Bočný potlačený okraj v pravo, nazývaný tiež vonkajší kupón


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia Vonkajší kupón (detail)
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia Vonkajší kupón (detail)


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia Vonkajší kupón (detail)Upravený tlačový list PLb 5


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 1
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 1 (detail)


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 1
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 1 (detail)Upravený tlačový list PLb 2 alebo PLb 4 (nepotlačený pre prípravu personalizovaných kupónov)


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia PLb 2 alebo PLb 4


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 13
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 14


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 8 (pravdepodobne zakryté personalizovaným kupónom)Klasifikácia výrobných chýb tlače


Z predložených výrobných chyby pracovná skupina zameraná na špecializáciu slovenských poštových známok pod vedením M. Gereca pozorným porovnávaním viacerých nálezov klasifikovala niekoľko nájdených VCH, či ide o náhodné alebo typické VCH. Do špecializovaného katalógu sa dostali len tie najvýraznejšie:


Priehradkový list PLa 1 (v celom náklade)


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 6 „Blesky“


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 6 (detail)
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 6 (detail)


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 6 (detail)Upravený tlačový list PLb 5 (v časti nákladu)


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 1
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 1 (detail)


Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 1
Výrobné chyby na slovenskej poštovej známke Filatelia ZP 1 (detail)Zhrnutie


Článok na príklade slovenskej poštovej známky Filatelia vysvetľuje základné princípy identifikácie a klasifikácie výrobných chýb pri (ofsetovej) tlači slovenských poštových známok a naznačuje niekedy až tŕnistú cestu od pracného nájdenia "odlišnosti od normálu", cez porovnávanie nálezov viacerých zberateľov až po výslednú klasifikáciu a zaradenie do špecializovaného katalógu.

Pri príprave článku sme použili bohaté podklady pracne získané podrobným štúdiom mnohých priehradkových listov jednej známky (R. Šulej) doplnené o výsledky bádania pracovnej skupiny zameranej na špecializáciu slovenských poštových známok (M. Gerec - vedúci, Bedač, Behil, Butko, Danko, Dobrovoľský, Foltin, Homišin, Chovanec, Jadroň, Karvacký, Longauerová, Smolka, Szalo, Šulej, Vallo, Zavodský) publikované na stránke www.filatelia-kosice.eu. Všetkým zainteresovaným patrí poďakovanie za ich mravenčiu prácu na poli špecializácie slovenských poštových známok.


Použité zdroje:


© Internetová stránka www.filatelia-kosice.eu
© Špecializovaný katalóg Gerec M.: Špecializovaný katalóg Slovensko od r. 1993 (pracovná verzia v elektronickej forme), Košice, 2016, str. 7 - 9.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov