Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Poštová známka:
Filatelia (s personalizovaným kupónom)

Filatelia (s personalizovaným kupónom)
Deň vydania: 03. 06. 2016
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm + k 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 220000

Poštová známka Filatelia s personalizovaným kupónom Slovenský rozhlas a televízia. Známka ponúka možnosť výroby vlastného personalizovaného kupónu (ZPK)


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Letiaci vták so šálom, poštárskou čapicou a brašňou, z ktorej vypadávajú listy.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Katarína Macurová

Známka s kupónom:

Poštová známka Filatelia (s personalizovaným kupónom) (Známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Poštová známka Filatelia (s personalizovaným kupónom) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Filatelia (s personalizovaným kupónom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Známka vychádza aj v 50-kusovom tlačovom liste v náklade 4 000 000 ks.


Tematický popis a súvislosti:

Jednou z priorít Slovenskej pošty, a. s. je rozvoj mládežníckej filatelie na Slovensku. Slovenská pošta, a. s. sa snaží stimulovať zberateľstvo poštových známok na Slovensku, čoho dôkazom sú každoročne podporované aktivity realizované na základe Zmluvy o spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov. Okrem týchto zmluvne deklarovaných aktivít realizuje SP, a. s., aj vlastné projekty, ktoré sa doteraz sústreďovali najmä na detské súťaže na výtvarné návrhy poštových známok, napríklad prostredníctvom cyklicky sa opakujúceho projektu Vianočnej pošty.

Tohtoročná detská známka, ktorá má príznačný názov „Filatelia“, je oproti predchádzajúcim diametrálne odlišná. Má prilákať deti prvého stupňa základných škôl k zbieraniu poštových známok cez originálny rozprávkový príbeh o poštovom holúbkovi Oplaškovi, ktorý vďaka misii zameranej na doručenie prísne tajnej správy oslobodí svoju mamu, svetovú rekordérku v pretekoch poštových holubov, zo zajatia. Z nezodpovedného a neporiadneho obyčajného holuba sa stane slávny poštový holub, ktorý priláka k tomuto upadajúcemu remeslu novú generáciu záujemcov. To je v skratke základné posolstvo príbehu z tvorivej dielne v súčasnosti najvýznamnejšieho slovenského rozprávkara Branislava Jobusa, ktorý na tému tejto rozprávkovej postavičky zložil aj unikátnu pesničku realizovanú vlastným autorským zoskupením Abusus.

Na tvorbe publikácie sa vyhotovením ilustrácií podieľal aj grafik odboru POFIS (Poštovej filatelistickej služby) SP, a.s., Adrian Ferda, ktorý je aj autorom grafického dizajnu publikácie. Publikácia je navyše interaktívneho charakteru. Umožňuje deťom, a samozrejme aj dospelým, zapojiť sa do súťaže o hodnotné ceny prostredníctvom poštového lístka vloženého priamo do knihy, na ktorom sú uvedené súťažné otázky viažuce sa k obsahu knihy. Prípadní záujemcovia si môžu nakoniec knihu zatraktívniť nalepením vlastnej personalizovanej známky pomocou aplikácie www.mojaznamka.sk.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Martin Vančo, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov