Nové číslo časopisu FEPA NEWS II Series No. 41 – July 2022

Nové číslo časopisu Európskej filatelistickej federácie NEWS II Series No. 40 – January 2022.

10. 08. 2022

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Filatelia (s personalizovaným kupónom)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Filatelia (s personalizovaným kupónom)
Miesto: areál Incheba Expo, Viedenská cesta, Bratislava
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 03. 06. 2016

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Filatelia (s personalizovaným kupónom) v Bratislave.



Poštová známka Filatelia (s personalizovaným kupónom)

Slovenská pošta, a. s. si vás dovoľuje pozvať na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Filatelia (s personalizovaným kupónom), ktorá sa uskutoční v piastok 3. 6. 2016 od 10:30 ako sprievodný program Bratislavských zberateľských dní v areáli Incheby v Bratislave.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Bratislava 1.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Filatelia (s personalizovaným kupónom)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov