Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Postage Stamp:
Philately (with a personalized coupon)

Philately (with a personalized coupon)
Date of Issue: 03. 06. 2016
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 33,9 x 26,5 mm + k 33,9 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 220000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp Philately. The stamp provide possibility to produce own personalized coupon


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Letiaci vták so šálom, poštárskou čapicou a brašňou, z ktorej vypadávajú listy.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Katarína Macurová

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Philately (with a personalized coupon) (Postage stamp with coupon)


Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Philately (with a personalized coupon) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Philately (with a personalized coupon) (Original artwork(s))


Známka vychádza aj v 50-kusovom tlačovom liste v náklade 4 000 000 ks.


Thematic description and context:

Jednou z priorít Slovenskej pošty, a. s. je rozvoj mládežníckej filatelie na Slovensku. Slovenská pošta, a. s. sa snaží stimulovať zberateľstvo poštových známok na Slovensku, čoho dôkazom sú každoročne podporované aktivity realizované na základe Zmluvy o spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov. Okrem týchto zmluvne deklarovaných aktivít realizuje SP, a. s., aj vlastné projekty, ktoré sa doteraz sústreďovali najmä na detské súťaže na výtvarné návrhy poštových známok, napríklad prostredníctvom cyklicky sa opakujúceho projektu Vianočnej pošty.

Tohtoročná detská známka, ktorá má príznačný názov „Filatelia“, je oproti predchádzajúcim diametrálne odlišná. Má prilákať deti prvého stupňa základných škôl k zbieraniu poštových známok cez originálny rozprávkový príbeh o poštovom holúbkovi Oplaškovi, ktorý vďaka misii zameranej na doručenie prísne tajnej správy oslobodí svoju mamu, svetovú rekordérku v pretekoch poštových holubov, zo zajatia. Z nezodpovedného a neporiadneho obyčajného holuba sa stane slávny poštový holub, ktorý priláka k tomuto upadajúcemu remeslu novú generáciu záujemcov. To je v skratke základné posolstvo príbehu z tvorivej dielne v súčasnosti najvýznamnejšieho slovenského rozprávkara Branislava Jobusa, ktorý na tému tejto rozprávkovej postavičky zložil aj unikátnu pesničku realizovanú vlastným autorským zoskupením Abusus.

Na tvorbe publikácie sa vyhotovením ilustrácií podieľal aj grafik odboru POFIS (Poštovej filatelistickej služby) SP, a.s., Adrian Ferda, ktorý je aj autorom grafického dizajnu publikácie. Publikácia je navyše interaktívneho charakteru. Umožňuje deťom, a samozrejme aj dospelým, zapojiť sa do súťaže o hodnotné ceny prostredníctvom poštového lístka vloženého priamo do knihy, na ktorom sú uvedené súťažné otázky viažuce sa k obsahu knihy. Prípadní záujemcovia si môžu nakoniec knihu zatraktívniť nalepením vlastnej personalizovanej známky pomocou aplikácie www.mojaznamka.sk.


Author (source) of the description: Mgr. Martin Vančo, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists