AICO Annual Report 2021 - Výročná správa Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov za rok 2021

Prehľad aktivít Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) za rok 2021 vo forme oficiálnej výročnej správy.

07. 08. 2022

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
90 rokov rozhlasového vysielania a 60 rokov televízneho vysielania (známka Filatelia)

90 rokov rozhlasového vysielania a 60 rokov televízneho vysielania (známka Filatelia)
Deň vydania: 03. 06. 2016
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26.5 x 33.9 mm + k 26.5 x 33.9 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Filatelia pripomínajúci 90 rokov rozhlasového vysielania a 60 rokov televízneho vysielania na Slovensku.
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) 90 rokov rozhlasového vysielania a 60 rokov televízneho vysielania (známka Filatelia) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Filatelia pripomínajúci 90 rokov rozhlasového vysielania a 60 rokov televízneho vysielania na Slovensku je klasifikovaný ako oficiálny - objednávka a grafický návrh: Slovenská pošta/POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov