Deň poštovej známky a filatelie 2023 v Bratislave

Pozvanie na slávnostné stretnutie ku Dňu poštovej známky a filatelie spojené s odovzdávaním ceny Ministra dopravy Slovenskej republiky a ceny Generálneho riaditeľa Slovenskej pošty v podobe krištáľovej známky.

18. 12. 2023

Slovenská, česká a československá známka:
Doplňujúce poznatky k Londýnskemu hárčeku 1943

Doplňujúce poznatky k Londýnskemu hárčeku 1943
Autor: Rudolf Šulej
Publikované: 09. 02. 2021 11:50

Článok venovaný doplňujúcim poznatkom k „Londýnskemu hárčeku“ vydanému pri príležitosti „Výstavy československých známok v Londýne” v roku 1943.


Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943


Výstavný suvenírový hárček, bez poštovej platnosti, bol vydaný so súhlasom československej exilovej vlády v Londýne, pri príležitosti „Výstavy československých známok v Londýne” usporiadanej k 25. výročiu vzniku Československa.

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943


Okrem štyroch rytín reprodukcií už skôr vydaných československých známok (5 Kč Praha - č. 343, 3 Kč Bratislava - č. 313, 2 Kč Velehrad - č. 238 a 1 Kč Jasiňa - č. 236) bola vytvorená nová známka s montážou reprodukcií troch vydaných československých známok s nominálnou hodnotou 10 Kč (portréty: Edvard Beneš, portrét bol stranovo obrátený - č. 314, Tomáš Gerrigue Masaryk - č. 176, Milan Rastislav Štefánik - č. 291).

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943


Zaujímavosti suvenírového výstavného hárčeka:


Autor rytín známok a hárčeka, bol pravdepodobne francúzskej národnosti. Vo francúzskom jazyku sa používa pri písaní veľkého tlačeného písmená „I” interpunkčné znamienko (bodka) „İ”. Na známke 10 Kč je to v nápise „REPUBLİKY”, na známke 3 Kč v nápise „BRATİSLAVA” a na známke 1 Kč v nápise „JASİNA”, kde súčasne chýba mäkčeň na písmene „Ň”.

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943


Ďalej na známkach v skratke meny „Kč” bolo použité namiesto mäkčeňa zmenšené písmeno „v”.

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943


Ďalšia zaujímavosť je na známke 3 Kč, kde autor rytiny nahradil tajnú ryteckú značku K. Seizingera písmeno „S” (v budove vľavo dole od Hradu) písmenom „D”.

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943Použité zdroje:


/1/ Časopis Merkur-Revue č. 1/2009 a č. 2/2009

/2/ Internet


Kontakt na autora článku: Rudolf Šulej

Autor: Rudolf Šulej

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov