The World Postage Stamps Exhibition EFIRO 2024 - The golden campaign of Slovak philately continues

Evaluation of the world exhibition EFIRO 2024 in Bucharest by a long-time successful exhibitor, but not a juror, Jaromír Petřík.

17. 07. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Additional information on the London souvenir sheet 1943

Additional information on the London souvenir sheet 1943
Author: Rudolf Šulej
Published: 09. 02. 2021 11:50

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Article devoted to additional information on the "London Souvenir Sheet" issued on the occasion of the "Exhibition of Czechoslovak Stamps in London" in 1943.


Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943


Výstavný suvenírový hárček, bez poštovej platnosti, bol vydaný so súhlasom československej exilovej vlády v Londýne, pri príležitosti „Výstavy československých známok v Londýne” usporiadanej k 25. výročiu vzniku Československa.

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943


Okrem štyroch rytín reprodukcií už skôr vydaných československých známok (5 Kč Praha - č. 343, 3 Kč Bratislava - č. 313, 2 Kč Velehrad - č. 238 a 1 Kč Jasiňa - č. 236) bola vytvorená nová známka s montážou reprodukcií troch vydaných československých známok s nominálnou hodnotou 10 Kč (portréty: Edvard Beneš, portrét bol stranovo obrátený - č. 314, Tomáš Gerrigue Masaryk - č. 176, Milan Rastislav Štefánik - č. 291).

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943


Zaujímavosti suvenírového výstavného hárčeka:


Autor rytín známok a hárčeka, bol pravdepodobne francúzskej národnosti. Vo francúzskom jazyku sa používa pri písaní veľkého tlačeného písmená „I” interpunkčné znamienko (bodka) „İ”. Na známke 10 Kč je to v nápise „REPUBLİKY”, na známke 3 Kč v nápise „BRATİSLAVA” a na známke 1 Kč v nápise „JASİNA”, kde súčasne chýba mäkčeň na písmene „Ň”.

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943


Ďalej na známkach v skratke meny „Kč” bolo použité namiesto mäkčeňa zmenšené písmeno „v”.

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943


Ďalšia zaujímavosť je na známke 3 Kč, kde autor rytiny nahradil tajnú ryteckú značku K. Seizingera písmeno „S” (v budove vľavo dole od Hradu) písmenom „D”.

Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943
Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ 1943Použité zdroje:


/1/ Časopis Merkur-Revue č. 1/2009 a č. 2/2009

/2/ Internet


Kontakt na autora článku: Rudolf Šulej

Author: Rudolf Šulej

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists