Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Poštová známka:
1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa

1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa
Deň vydania: 04. 07. 2020
Nominálna hodnota: 2,10 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Poštová známka vydaná pri príležitosti 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa


Textový motív: 1150. výročie ustanovenia / sv. Metoda za panónskeho / a veľkomoravského arcibiskupa


Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Rytina známky: František Horniak

Rytina hárčeka: František Horniak

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov