Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch
Deň vydania: 04. 09. 2020
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 44,1 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 240000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná kaštieľu Vodný hrad v Šimonovanoch.


Textový motív: VODNÝ HRAD ŠIMONOVANY

Obrazový motív: Pohľad na Vodný hrad v Šimonovanoch

Výtvarný návrh známky: František Horniak

Upravený tlačový list:

Poštová známka Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Jeden z najstarších dodnes existujúcich kaštieľov na území Slovenska stojí na severovýchodnom okraji Partizánskeho, v mestskej časti Šimonovany, ktorá bola kedysi samostatnou dedinou s bohatou históriou. Goticko-renesančný kaštieľ nadobudol svoje súčasné obrysy v 15. storočí, keď v roku 1426 kráľ Žigmund povolil miestnym pánom zo Šimonovian prebudovať obrannú pevnosť. Už dávno predtým však na tomto mieste stál neskororománsky hrádok pozostávajúci z obrannej veže, ktorá bola dômyselne situovaná v meandri rozvetvenej rieky Nitry. Práve kvôli týmto skutočnostiam sa objekt nazýva Vodný hrad. Okrem prirodzenej vodnej prekážky stavbu chránilo viacero umelých valov a priekop. Obranná veža obdobného charakteru mala v tejto lokalite strategický význam. Ponitrím totiž viedla dôležitá obchodná cesta. Po spustení tejto pôvodne obrannej bašty, ktorá slúžila svojmu účelu od 12. do 14. storočia, Šimoniovci za súhlasu kráľa Žigmunda svoj hrádok prestavali. V 15. storočí sa stavba rozrástla o obytný dvojpodlažný palác a mohutnú vstupnú vežu. Pôvodne gotická stavba dostala renesančný ráz v priebehu 16. a 17. storočia.

Koncom 19. storočia sa uskutočnila posledná veľká prestavba kaštieľa. Niesla sa v duchu historizujúceho romantizmu a snažila sa priblížiť podobe kaštieľa z čias renesancie. V rokoch 1985 až 1988 sa v priestoroch Vodného hradu Šimonovany uskutočnil odborný archeologický výskum pod záštitou Archeologického ústavu SAV. Výsledkom tohto výskumu boli nové poznatky o histórii kaštieľa a dôležité nálezy keramiky. Koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia prebehla prvá významná rekonštrukcia celého objektu, na ktorom zanechal svoju stopu ničiteľ čas. Zásluhou mestského úradu v Partizánskom i Pamiatkového strediska v Topoľčanoch bol celý kaštieľ opravený a vrátil sa mu vzhľad goticko-renesančného šľachtického sídla.

Druhá významná obnova Vodného hradu v Šimonovanoch sa uskutočnila v roku 2015. Spolufinancovala ju Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zrekonštruovaný Vodný hrad v Šimonovanoch v súčasnosti spravuje Mestská umelecká agentúra Partizánske.


Autor (zdroj) popisu: Jozef Šiarik


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov