Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch
Deň vydania: 04. 09. 2020
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 44,1 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 6
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 180000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch.


Textový motív: VODNÝ HRAD ŠIMONOVANY


Výtvarný návrh známky: František Horniak

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov