Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
Mária L. Simonyi - posledná grófka v Šimonovanoch

Mária L. Simonyi - posledná grófka v Šimonovanoch
Deň používania: 04. 09. 2020
 
Pošta: PARTIZÁNSKE 3
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Partizánskom pri príležitosti 100. výročia narodenia Márie Lujzy Šimoniovej


Textový motív: MÁRIA L. SIMONYI - POSLEDNÁ GRÓFKA V ŠIMONOVANOCH

Obrazový motív: Portrét a podpis grófky Márie Lujzy Šimoniovej a letopočty jej narodenia a úmrtia 1920 a 1971

Tematický popis a súvislosti:

Mária Lujza Šimoniová (1920 - 1971) bola poslednou majiteľkou vodného hradu v Šimonovanoch. Nikdy sa nevydala, nemala deti a jej smrťou v roku 1971 vymrel po praslici celý starobylý šľachtický rod Šimoniovcov. Za prapredka rodu je považovaný Simon comes de Wossian, ktorý je spomínaný v roku 1242 aj so synmi ako majiteľ obce Wosyam (neskoršie Varšany, Kalinčiakovo, dnes súčasť Levíc). V roku 1411 dostali za pomoc v boji proti husitom donáciu od kráľa Žigmunda Luxemburského, v ktorej im boli potvrdené majetky v Šimonovanoch a Varšanoch.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov