Slovensko – USA, prvý známy list známkového obdobia

Odborný článok venovaný unikátnemu nálezu najstaršej známej celistvosti zaslanej z územia Slovenska a adresovanej do USA s prvou emisiou rakúskych známok, ktorá nie je uvedená v špecializovanej publikácii Petra Severína: Príručka celistvostí a poštových pečiatok z územia Slovenskej republiky na poštových známkach Rakúska 1850 – 1867.

27. 12. 2020

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Pocta pre kaštieľ v Partizánskom: Zvečnili ho na originálnej poštovej známke

Pocta pre kaštieľ v Partizánskom: Zvečnili ho na originálnej poštovej známke
Autor: Martina Števčíková
Publikované: 23. 09. 2020 12:01

Reportáž zo slávnostnej inaugurácie poštovej známky Krásy našej vlasti - Kaštieľ Vodný hrad v ŠimonovanochPoštová známka - Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch


Na podujatí bola vytvorená príležitostná poštová priehradka a k dispozícii boli dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom pošty PARTIZÁNSKE 3.

Príležitostná pečiatka Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch
Príležitostná pečiatka Mária L. Simonyi - posledná grófka v Šimonovanoch


Po oficiálnej časti sa uskutočnila autogramiáda autora výtvarného návrhu poštovej známky Františka Horniaka.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch


Poďakovanie


Za zaslanie informácií a fotografií Františka Horniaka pri práci ďakujeme pánovi Jozefovi Šiarikovi.


Autor: Martina Števčíková

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov