The life and postcard work of Frantisek Parolek

A closer look at the life and postcard creation of Frantisek Paroleka, who devoted his whole life to photography and drawing and has immense merit in the creation of Czech-Slovak postcards and stamps for the legions in Russia.

19. 03. 2023

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Tribute to the manor house in Partizánske: They immortalized it on the original postage stamp

Tribute to the manor house in Partizánske: They immortalized it on the original postage stamp
Author: Martina Števčíková
Source: Noviny Tempo
Published: 23. 09. 2020 12:01

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Report from the ceremonial inauguration of the postage stamp Beauty of Our Homeland - Manor-house Water Castle in SimonovanyPoštová známka - Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch


Na podujatí bola vytvorená príležitostná poštová priehradka a k dispozícii boli dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom pošty PARTIZÁNSKE 3.

Príležitostná pečiatka Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch
Príležitostná pečiatka Mária L. Simonyi - posledná grófka v Šimonovanoch


Po oficiálnej časti sa uskutočnila autogramiáda autora výtvarného návrhu poštovej známky Františka Horniaka.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch


Poďakovanie


Za zaslanie informácií a fotografií Františka Horniaka pri práci ďakujeme pánovi Jozefovi Šiarikovi.


Author: Martina Števčíková

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists