Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
Tribute to the manor house in Partizánske: They immortalized it on the original postage stamp

Tribute to the manor house in Partizánske: They immortalized it on the original postage stamp
Author: Martina Števčíková
Source: Noviny Tempo
Published: 23. 09. 2020 12:01

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Report from the ceremonial inauguration of the postage stamp Beauty of Our Homeland - Manor-house Water Castle in SimonovanyPoštová známka - Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch


Na podujatí bola vytvorená príležitostná poštová priehradka a k dispozícii boli dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom pošty PARTIZÁNSKE 3.

Príležitostná pečiatka Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch
Príležitostná pečiatka Mária L. Simonyi - posledná grófka v Šimonovanoch


Po oficiálnej časti sa uskutočnila autogramiáda autora výtvarného návrhu poštovej známky Františka Horniaka.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch


Poďakovanie


Za zaslanie informácií a fotografií Františka Horniaka pri práci ďakujeme pánovi Jozefovi Šiarikovi.


Author: Martina Števčíková

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists