Offer of older catalogs - Czechoslovakia, Slovakia, Slovak state, Czech Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia

Offer of older catalogs focused on Czechoslovakia, Slovakia and the Czech Republic, including the Slovak State 1913 - 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia.

12. 06. 2021

Commemorative Postmark:
Inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Manor-house Water Castle in Simonovany

Inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Manor-house Water Castle in Simonovany
Day of use: 04. 09. 2020
 
Post office: PARTIZÁNSKE 3
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Partizanske on the occasion of the inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Manor-house Water Castle in Simonovany.


Text motifs: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY / VODNÝ HRAD V ŠIMONOVANOCH

Pictorial motifs: Vodný hrad v Šimonovanoch

Thematic description and context:

Jeden z najstarších dodnes existujúcich kaštieľov na území Slovenska stojí na severovýchodnom okraji Partizánskeho, v mestskej časti Šimonovany, ktorá bola kedysi samostatnou dedinou s bohatou históriou. Goticko-renesančný kaštieľ nadobudol svoje súčasné obrysy v 15. storočí, keď v roku 1426 kráľ Žigmund povolil miestnym pánom zo Šimonovian prebudovať obrannú pevnosť. Už dávno predtým však na tomto mieste stál neskororománsky hrádok pozostávajúci z obrannej veže, ktorá bola dômyselne situovaná v meandri rozvetvenej rieky Nitry. Práve kvôli týmto skutočnostiam sa objekt nazýva Vodný hrad. Okrem prirodzenej vodnej prekážky stavbu chránilo viacero umelých valov a priekop. Obranná veža obdobného charakteru mala v tejto lokalite strategický význam. Ponitrím totiž viedla dôležitá obchodná cesta. Po spustení tejto pôvodne obrannej bašty, ktorá slúžila svojmu účelu od 12. do 14. storočia, Šimoniovci za súhlasu kráľa Žigmunda svoj hrádok prestavali. V 15. storočí sa stavba rozrástla o obytný dvojpodlažný palác a mohutnú vstupnú vežu. Pôvodne gotická stavba dostala renesančný ráz v priebehu 16. a 17. storočia.

Koncom 19. storočia sa uskutočnila posledná veľká prestavba kaštieľa. Niesla sa v duchu historizujúceho romantizmu a snažila sa priblížiť podobe kaštieľa z čias renesancie. V rokoch 1985 až 1988 sa v priestoroch Vodného hradu Šimonovany uskutočnil odborný archeologický výskum pod záštitou Archeologického ústavu SAV. Výsledkom tohto výskumu boli nové poznatky o histórii kaštieľa a dôležité nálezy keramiky. Koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia prebehla prvá významná rekonštrukcia celého objektu, na ktorom zanechal svoju stopu ničiteľ čas. Zásluhou mestského úradu v Partizánskom i Pamiatkového strediska v Topoľčanoch bol celý kaštieľ opravený a vrátil sa mu vzhľad goticko-renesančného šľachtického sídla.

Druhá významná obnova Vodného hradu v Šimonovanoch sa uskutočnila v roku 2015. Spolufinancovala ju Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zrekonštruovaný Vodný hrad v Šimonovanoch v súčasnosti spravuje Mestská umelecká agentúra Partizánske.


Author (source) of the description: Jozef Šiarik


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists