New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

02. 06. 2022

Postage Stamp:
Beauties of our Homeland: Manor-house Water Castle in Simonovany

Beauties of our Homeland: Manor-house Water Castle in Simonovany
Date of Issue: 04. 09. 2020
Face value: 1,00 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 27,2 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 240000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Beauties of our Homeland stamp series issued to present the Manor-house Water Castle in Simonovany in Slovakia


Text motifs: VODNÝ HRAD ŠIMONOVANY

Pictorial motifs: Pohľad na Vodný hrad v Šimonovanoch

Postage stamp artwork: František Horniak

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Beauties of our Homeland: Manor-house Water Castle in Simonovany (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Beauties of our Homeland: Manor-house Water Castle in Simonovany (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Jeden z najstarších dodnes existujúcich kaštieľov na území Slovenska stojí na severovýchodnom okraji Partizánskeho, v mestskej časti Šimonovany, ktorá bola kedysi samostatnou dedinou s bohatou históriou. Goticko-renesančný kaštieľ nadobudol svoje súčasné obrysy v 15. storočí, keď v roku 1426 kráľ Žigmund povolil miestnym pánom zo Šimonovian prebudovať obrannú pevnosť. Už dávno predtým však na tomto mieste stál neskororománsky hrádok pozostávajúci z obrannej veže, ktorá bola dômyselne situovaná v meandri rozvetvenej rieky Nitry. Práve kvôli týmto skutočnostiam sa objekt nazýva Vodný hrad. Okrem prirodzenej vodnej prekážky stavbu chránilo viacero umelých valov a priekop. Obranná veža obdobného charakteru mala v tejto lokalite strategický význam. Ponitrím totiž viedla dôležitá obchodná cesta. Po spustení tejto pôvodne obrannej bašty, ktorá slúžila svojmu účelu od 12. do 14. storočia, Šimoniovci za súhlasu kráľa Žigmunda svoj hrádok prestavali. V 15. storočí sa stavba rozrástla o obytný dvojpodlažný palác a mohutnú vstupnú vežu. Pôvodne gotická stavba dostala renesančný ráz v priebehu 16. a 17. storočia.

Koncom 19. storočia sa uskutočnila posledná veľká prestavba kaštieľa. Niesla sa v duchu historizujúceho romantizmu a snažila sa priblížiť podobe kaštieľa z čias renesancie. V rokoch 1985 až 1988 sa v priestoroch Vodného hradu Šimonovany uskutočnil odborný archeologický výskum pod záštitou Archeologického ústavu SAV. Výsledkom tohto výskumu boli nové poznatky o histórii kaštieľa a dôležité nálezy keramiky. Koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia prebehla prvá významná rekonštrukcia celého objektu, na ktorom zanechal svoju stopu ničiteľ čas. Zásluhou mestského úradu v Partizánskom i Pamiatkového strediska v Topoľčanoch bol celý kaštieľ opravený a vrátil sa mu vzhľad goticko-renesančného šľachtického sídla.

Druhá významná obnova Vodného hradu v Šimonovanoch sa uskutočnila v roku 2015. Spolufinancovala ju Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zrekonštruovaný Vodný hrad v Šimonovanoch v súčasnosti spravuje Mestská umelecká agentúra Partizánske.


Author (source) of the description: Jozef Šiarik


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists