Looking-buying for red meter Michalovce Pivovar Slovensko

Looking for the red meter Michalovce Pivovar from the Slovak State period 1939 - 45

13. 02. 2021

Commemorative Postmark:
Mária L. Simonyi - last countess in Šimonovany

Mária L. Simonyi - last countess in Šimonovany
Day of use: 04. 09. 2020
 
Post office: PARTIZÁNSKE 3
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Partizanske on the occasion of the 100th anniversary of the birth of Maria Luisa Simonyi


Text motifs: MÁRIA L. SIMONYI - POSLEDNÁ GRÓFKA V ŠIMONOVANOCH

Pictorial motifs: Portrét a podpis grófky Márie Lujzy Šimoniovej a letopočty jej narodenia a úmrtia 1920 a 1971

Thematic description and context:

Mária Lujza Šimoniová (1920 - 1971) bola poslednou majiteľkou vodného hradu v Šimonovanoch. Nikdy sa nevydala, nemala deti a jej smrťou v roku 1971 vymrel po praslici celý starobylý šľachtický rod Šimoniovcov. Za prapredka rodu je považovaný Simon comes de Wossian, ktorý je spomínaný v roku 1242 aj so synmi ako majiteľ obce Wosyam (neskoršie Varšany, Kalinčiakovo, dnes súčasť Levíc). V roku 1411 dostali za pomoc v boji proti husitom donáciu od kráľa Žigmunda Luxemburského, v ktorej im boli potvrdené majetky v Šimonovanoch a Varšanoch.


Possibility to get this special cancellation


If you are interested in getting this special cancellation on postal card or envelope, please, send your request by email: filanotes@gmail.com
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists