Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2022

Pozvanie na 18. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2022 v Bratislave.

03. 06. 2022

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch
Deň používania: 04. 09. 2020
 
Pošta: PARTIZÁNSKE 3
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Partizánskom pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch


Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY / VODNÝ HRAD V ŠIMONOVANOCH

Obrazový motív: Vodný hrad v Šimonovanoch

Tematický popis a súvislosti:

Jeden z najstarších dodnes existujúcich kaštieľov na území Slovenska stojí na severovýchodnom okraji Partizánskeho, v mestskej časti Šimonovany, ktorá bola kedysi samostatnou dedinou s bohatou históriou. Goticko-renesančný kaštieľ nadobudol svoje súčasné obrysy v 15. storočí, keď v roku 1426 kráľ Žigmund povolil miestnym pánom zo Šimonovian prebudovať obrannú pevnosť. Už dávno predtým však na tomto mieste stál neskororománsky hrádok pozostávajúci z obrannej veže, ktorá bola dômyselne situovaná v meandri rozvetvenej rieky Nitry. Práve kvôli týmto skutočnostiam sa objekt nazýva Vodný hrad. Okrem prirodzenej vodnej prekážky stavbu chránilo viacero umelých valov a priekop. Obranná veža obdobného charakteru mala v tejto lokalite strategický význam. Ponitrím totiž viedla dôležitá obchodná cesta. Po spustení tejto pôvodne obrannej bašty, ktorá slúžila svojmu účelu od 12. do 14. storočia, Šimoniovci za súhlasu kráľa Žigmunda svoj hrádok prestavali. V 15. storočí sa stavba rozrástla o obytný dvojpodlažný palác a mohutnú vstupnú vežu. Pôvodne gotická stavba dostala renesančný ráz v priebehu 16. a 17. storočia.

Koncom 19. storočia sa uskutočnila posledná veľká prestavba kaštieľa. Niesla sa v duchu historizujúceho romantizmu a snažila sa priblížiť podobe kaštieľa z čias renesancie. V rokoch 1985 až 1988 sa v priestoroch Vodného hradu Šimonovany uskutočnil odborný archeologický výskum pod záštitou Archeologického ústavu SAV. Výsledkom tohto výskumu boli nové poznatky o histórii kaštieľa a dôležité nálezy keramiky. Koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia prebehla prvá významná rekonštrukcia celého objektu, na ktorom zanechal svoju stopu ničiteľ čas. Zásluhou mestského úradu v Partizánskom i Pamiatkového strediska v Topoľčanoch bol celý kaštieľ opravený a vrátil sa mu vzhľad goticko-renesančného šľachtického sídla.

Druhá významná obnova Vodného hradu v Šimonovanoch sa uskutočnila v roku 2015. Spolufinancovala ju Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zrekonštruovaný Vodný hrad v Šimonovanoch v súčasnosti spravuje Mestská umelecká agentúra Partizánske.


Autor (zdroj) popisu: Jozef Šiarik


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov