Spojenie zberateľských oblastí - známky a podpisy slovenských prezidentov

Ukážka zaujímavého spojenia známok a podpisov žijúcich osôb - slovenských prezidentov a prezidentky

02. 06. 2020

Poštová známka:
Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá

Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá
Deň vydania: 17. 06. 2020
Nominálna hodnota: 2,80 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná magnólii veľkokvetej a Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.


Textový motív: Magnólia veľkokvetá / (Magnolia grandiflora)

Obrazový motív: Biely kvet magnólie veľkokvetej a plod so semenami.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov