Zväzové akcie (ZSF, SČF):
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2020

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2020
Miesto: Divadlo A. Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám., Nitra
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 16. 09. 2021

Pozvanie na slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2020.


Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2020 sa uskutoční v rámci Slávnostné otvorenia výstavy NITRA 2021.

Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v NitreMapa s vyznačeným miestom konania:


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov