Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021 (naposledy aktualizovaný 24. 6. 2021).

29. 06. 2021

Filatelistické výstavy:
Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre

Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre
Miesto: Divadle A. Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám, Nitra
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 16. 09. 2021 - 19. 09. 2021

Pozvanie na národnú filatelistickú výstavu jednorámových exponátov NITRA 2021 a základné informácie k prihláseniu súťažných exponátov.


NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTOV


NITRA 2021


(súťažná filatelistická výstava vo všetkých výstavných triedach a stupňoch)Základné informácie


Výstava NITRA 2021 je špecializovaná národná výstava poštových známok jednorámových exponátov s medzinárodnou účasťou. Je súťažnou filatelistickou výstavou vo všetkých výstavných triedach a stupňoch podľa Výstavného poriadku ZSF a výstavných propozícií.

Výstava sa koná pod patronátom predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Nitry.


Výstavné propozície (IREX)


Výstava sa riadi Výstavnými propozíciami (IREX) Národnej filatelsitickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021:

NITRA 2021 - Výstavné propozície (IREX)


Usporiadateľ a organizátori


Usporiadateľom výstavy NITRA 2021 je Zväz slovenských filatelistov.
Organizátorom výstavy sú kluby filatelistov KF 52-51 pri DMS Nitra a KF 52-15 Nitra.


Miesto a dátum konania


Výstava NITRA 2021 sa uskutoční v dňoch 16. - 19. septembra 2021.
Otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 16. septembra 2021 a výstava bude ukončená 19. septembra 2021.
Výstava NITRA 2021 sa koná v Divadle A. Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, 949 01 Nitra.


Návštevné hodiny pre verejnosť


Piatok 17. 9. 2021: 10:00 - 18:00
Sobota 18. 9. 2021: 10:00 - 18:00
Nedeľa 19. 9. 2021: 10:00 - 12:00


Exponáty a podmienky účasti


Výstavy NITRA 2021 sa môžu zúčastniť vystavovatelia, ktorí sú členmi ZSF a vystavovatelia pozvaných zahraničných exponátov.
Exponáty, ktoré majú kvalifikáciu z predchádzajúcich výstav, budú zaradené do zodpovedajúceho stupňa hodnotenia.
Exponáty, ktoré nemajú alebo stratili kvalifikáciu z predchádzajúcich výstav a nové exponáty, budú zaradené do najnižšieho 3. stupňa hodnotenia.


Prihlásenie a prijatie exponátov


Prihlásenie exponátu na výstavu je možné výlučne na formulári prihlášky organizátora výstavy. Formulár prihlášky je dostupný na webovej stránke ZSF www.slovenskafilatelia.sk alebo na filatelsitickom portáli www.postoveznamky.sk. Prihlášky musia byť doručené organizačnému výboru výstavy najneskôr do 31. júla 2021 poštou.

NITRA 2021 - Prihláška exponátu

Pri odoslaní alebo osobnom odovzdaní expononátov je potrebný vyplniť Súpis exponátu.

NITRA 2021 - Súpis exponátu


Výstavné poplatky


Výstavný poplatok je 5 € za jeden rám (16 listov) a 5 € za jeden exponát literatúry. Exponáty mládežníckych vystavovateľov sú oslobodené od výstavného poplatku.


Dôležité termíny


» Zaslanie prihlášky: do 31. 7. 2021
» Vyrozumenie o prijatí exponátu: do 15. 8. 2021
» Úhrada výstavných poplatov: do 31. 8. 2021
» Doručenie exponátov filatelistickej literatúry poštou: do 1. 9. 2021
» Doručenie ostatných exponátov poštou: do 10. 9. 2021
» Osobné odovzdanie exponátov: 15. 9. 2021
» Zahájenie výstavy (slávnostné otvorenie): 16. 9. 2021 (bude upresnené)
» Používanie príležitostnej poštovy pečiatky (Otvorenie filatelistickejá výstavy NITRA 2021): 16. 9. 2021
» Používanie príležitostnej poštovy pečiatky (Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu poštovú známku roka 2020): 16. 9. 2021 alebo 18. 9. 2021 (bude upresnené)
» Odborný program: 18. 9. 2021 (bude upresnené)
» Stretnutie vystavovateľov s porotcami: 18. 9. 2021 (bude upresnené)
» Palamares - slávnostné vyhlásenie výsledkov: 19. 9. 2021 (bude upresnené)
» Ukončenie výstavy: 19. 9. 2021 o 12:00 hod.
» Výdaj exponátov: 19. 9. 2021 po 12:00 hod.
» Odoslanie exponátov: do 30. 9. 2021


Ďalšie informácie


Ďalšie informácie o výstave nájdete na webovej stránke ZSF www.slovenskafilatelia.sk.
Mapa s vyznačeným miestom konania:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov