Výročie atentátu na Reinharda Heydricha a poštové materiály

Informácia o poštových materiáloch pripravených k 80. výročie atentátu na Reinharda Heydricha (Operácia Anthropoid).

24. 05. 2022

Príležitostná pečiatka:
Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021

Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021
Deň používania: 16. 09. 2021
 
Pošta: NITRA 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti otvorenia Národnej filatelistickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021.


Textový motív: FILATELISTICKÁ VÝSTAVA / JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTOV

Obrazový motív: Divadelné masky - smútok a radosť.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov