Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Filatelistické výstavy:
Slávnostné otvorenie Národnej filatelistickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre

Slávnostné otvorenie Národnej filatelistickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre
Miesto: Divadlo A. Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám., Nitra
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 16. 09. 2021

Pozvanie na slávnostné otvorenie Národnej filatelistickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre.


Organizačný výbor vás pozýva na otvorenieNÁRODNEJ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTOV


NITRA 2021
Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre


Otvorenie sa uskutoční 16. septembra 2021 o 13:00 v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre.Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre


Sprievodný program otvorenia:

» 13:00 - 15:00:
Slávnostné otvorenie výstavy a sprievodný program:
 
» » Komentovaná prehliadka výstavy pre pozvaných hostí s predstavením unikátnych známok a filatelistických materiálov
 
» » Vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu poštovú známku a FDC roku 2020
 
» » Pripomenutie výsledkov tejto ankety za rok 2019 (v dôsledku zrušenia verejných podujatí v závere roka 2020)
 
» » Odovzdanie diplomov ZSF autorom a rytcom najkrajších známok za roky 2019 a 2020
 
» » Autogramiáda umelcov - tvorcov najkrajších známok Slovenska
 
» » Odovzdanie zväzových vyznamenaní

Podrobné informácie o výstave, zoznam vystavených exponátov a program výstavy nájdete na stránke Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre
Mapa s vyznačeným miestom konania:


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov