Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Filatelistické výstavy:
Slávnostné otvorenie Národnej filatelistickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre

Slávnostné otvorenie Národnej filatelistickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre
Miesto: Divadlo A. Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám., Nitra
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 16. 09. 2021

Pozvanie na slávnostné otvorenie Národnej filatelistickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre.


Organizačný výbor vás pozýva na otvorenieNÁRODNEJ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTOV


NITRA 2021
Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre


Otvorenie sa uskutoční 16. septembra 2021 o 13:00 v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre.Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre


Sprievodný program otvorenia:

» 13:00 - 15:00:
Slávnostné otvorenie výstavy a sprievodný program:
 
» » Komentovaná prehliadka výstavy pre pozvaných hostí s predstavením unikátnych známok a filatelistických materiálov
 
» » Vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu poštovú známku a FDC roku 2020
 
» » Pripomenutie výsledkov tejto ankety za rok 2019 (v dôsledku zrušenia verejných podujatí v závere roka 2020)
 
» » Odovzdanie diplomov ZSF autorom a rytcom najkrajších známok za roky 2019 a 2020
 
» » Autogramiáda umelcov - tvorcov najkrajších známok Slovenska
 
» » Odovzdanie zväzových vyznamenaní

Podrobné informácie o výstave, zoznam vystavených exponátov a program výstavy nájdete na stránke Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v Nitre
Mapa s vyznačeným miestom konania:


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov