Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Poštový lístok s prítlačou:
Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021

Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021
Deň vydania: 16. 09. 2021
 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie s prítlačou k Národnej filatelistickej výstave jednorámových exponátov NITRA 2021.


Textový motív: DIVADLO / NITRA 2021 / FILATELISTICKÁ VÝSTAVA / JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTOV

Obrazový motív: Logo výstavy NITRA 2021

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov