Nature protection: Vihorlatské vrchy - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus)

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the Vihorlatské vrchy mountains and the representative of their fauna - the short-toed snake eagle (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Philatelic Exhibitions:
National Philatelic Exhibition of One-Frame Exhibits NITRA 2021 in Nitra (Slovakia)

National Philatelic Exhibition of One-Frame Exhibits NITRA 2021 in Nitra (Slovakia)
Location: Divadlo A. Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám., Nitra
Entry: Free (no admission)
Date: 16. 09. 2021 - 19. 09. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the National philatelic exhibition of one-frame exhibits NITRA 2021 in Nitra (Slovakia).


NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTOV


NITRA 2021Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v NitreZákladné informácie


Výstava NITRA 2021 je špecializovaná národná výstava poštových známok jednorámových exponátov s medzinárodnou účasťou. Je súťažnou filatelistickou výstavou vo všetkých výstavných triedach a stupňoch podľa Výstavného poriadku ZSF a výstavných propozícií.

Výstava sa koná pod patronátom predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Nitry.


Usporiadateľ a organizátori


Usporiadateľom výstavy NITRA 2021 je Zväz slovenských filatelistov.
Organizátorom výstavy sú kluby filatelistov KF 52-51 pri DMS Nitra a KF 52-15 Nitra.


Miesto a dátum konania


Výstava NITRA 2021 sa uskutoční v dňoch 16. - 19. septembra 2021.
Otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 16. septembra 2021 a výstava bude ukončená 19. septembra 2021.
Výstava NITRA 2021 sa koná v Divadle A. Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, 949 01 Nitra.


Návštevné hodiny pre verejnosť


Piatok 17. 9. 2021: 10:00 - 18:00
Sobota 18. 9. 2021: 10:00 - 18:00
Nedeľa 19. 9. 2021: 10:00 - 12:00


Program výstavy


Štvrtok 16. 9. 2021

» 13:00 - 15:00:
Slávnostné otvorenie výstavy a sprievodný program otvorenia:
 
» » Komentovaná prehliadka výstavy pre pozvaných hostí s predstavením unikátnych známok a filatelistických materiálov
 
» » Vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu poštovú známku a FDC roku 2020
 
» » Pripomenutie výsledkov tejto ankety za rok 2019 (v dôsledku zrušenia verejných podujatí v závere roka 2020)
 
» » Odovzdanie diplomov ZSF autorom a rytcom najkrajších známok za roky 2019 a 2020
 
» » Autogramiáda umelcov - tvorcov najkrajších známok Slovenska
 
» » Odovzdanie zväzových vyznamenaní
» 10:00 - 18:00:
Príležitostná poštová priehradka (poštové lístky s prítlačou (výstava a anketa), predaj filatelistického materiálu)
» 10:00 - 18:00:
Používanie príležitostnej poštovej pečiatky Filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021
» 10:00 - 18:00:
Používanie príležitostnej poštovej pečiatky Ankety o najkrajšiu poštovú známku roka 2020
» 10:00 - 18:00:
Práca výstavnej poroty (len delegovaní porotcovia)


Piatok 17. 9. 2021

» 10:00 - 18:00:
Výstava otvorená pre verejnosť
» 10:00 - 16:00:
Práca výstavnej poroty (len delegovaní porotcovia)
» 16:00 - 18:00:
Stretnutie Výstavnej komisie (a Komisie porotcov) ZSF (len pozvaní členovia a hostia)

Sobota 18. 9. 2021

» 10:00 - 18:00:
Výstava otvorená pre verejnosť
» 10:00 - 13:30:
Odborný program so zameraním na rozvoj mládežníckej filatelie (pozri program NITRA 2021 - Odborný program rozvoja mládežníckej filatelie)
» 12:30 - 14:30:
Stretnutie vystavovateľov s porotcami pri exponátoch (potrebná dohoda vystavovateľov s organizačným výborom na upresnení času)
» 15:30 - 16:30:
Stretnutie študentov a priateľov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity - Zberateľstvo a filatelia pri exponátoch (v prípade záujmu stretnutie môže pokračovať mimo priestorov výstavy)

Nedeľa 19. 9. 2021

» 10:00 - 12:00:
Výstava otvorená pre verejnosť
» 10:30 - 11:30:
Palmares - slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie medailí (plakiet), diplomov a vecných cien
» 12:00:
Ukončenie výstavy

Exponáty a podmienky účasti


Výstavy NITRA 2021 sa môžu zúčastniť vystavovatelia, ktorí sú členmi ZSF a vystavovatelia pozvaných zahraničných exponátov.
Exponáty, ktoré majú kvalifikáciu z predchádzajúcich výstav, budú zaradené do zodpovedajúceho stupňa hodnotenia.
Exponáty, ktoré nemajú alebo stratili kvalifikáciu z predchádzajúcich výstav a nové exponáty, budú zaradené do najnižšieho 3. stupňa hodnotenia.

Zoznam prijatých exponátov filatelistickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021


Výstavné propozície (IREX)


Výstava sa riadi Výstavnými propozíciami (IREX) Národnej filatelistickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021:

Výstavné propozície (IREX) filatelistickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021


Výstavný katalóg


K výstave bol pripravený vkusný výstavný katalóg:

Katalóg súťažnej filatelistickej výstavy jednorámových exponátov NITRA 2021


Ďalšie informácie


Ďalšie informácie o výstave nájdete na webovej stránke ZSF www.slovenskafilatelia.sk.
Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists