100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line

Commemorative postage stamp dedicated to the 100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line.

03. 05. 2024

Events of National Philatelic Unions (ZSF, SCF):
Ceremonial announcement of the results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2020

Ceremonial announcement of the results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2020
Location: Divadlo A. Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám., Nitra
Entry: Free (no admission)
Date: 16. 09. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial announcement of results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2020.


Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2020 sa uskutoční v rámci Slávnostné otvorenia výstavy NITRA 2021.

Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 v NitreMapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists