Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/3 (119)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

19. 09. 2023

Poštový lístok s prítlačou:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2020

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2020
Deň vydania: 10. 09. 2019
 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie s prítlačou k vyhláseniu výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2020.


Textový motív: 1. MIESTO V ANKETE O NAJKRAJŠIU / SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKY ROKA 2020

Obrazový motív: Víťazná poštová známka Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov