Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Poštová známka:
125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave
Deň vydania: 31. 07. 2020
Nominálna hodnota: 1,55 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 500000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave


Textový motív: 125. VÝROČIE VZNIKU MESTSKEJ / HROMADNEJ DOPRAVY / V BRATISLAVE

Obrazový motív: Rušeň bývalej Viedenskej električky Ganz P.O.H.É.V. Eg 6, rok výroby 1913

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Marián Komáček

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka 125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Život v mestách azda najviac ovplyvňuje potreba ich obyvateľov cestovať. Nebolo tomu inak ani v Bratislave. V roku 1895, presne 27. augusta ráno, vyšiel z vozovne na dnešnej Pribinovej ulici na svoju úvodnú jazdu prvý elektrický motorový vozeň. Jazda bola neverejná a predstavitelia mesta a súkromných spoločností sa odviezli zo Štúrovej ulice cez Námestie SNP, Hurbanovo a Hodžovo námestie, až na horný koniec Štefánikovej ulice, kde bola konečná zastávka. Jazda pokračovala späť do centra rovnakou trasou, odkiaľ sa električka vydala cez Jesenského ulicu a Hviezdoslavovo námestie na vtedajšiu Vitézovu ulicu, v pôvodnej osi ktorej pri rýchlom postupe dejín neskôr vyrástol Most SNP. Verejnosť sa mohla prvou električkou odviezť v ten istý deň poobede, cestujúcich bolo viac ako 2 000. Pred dnešnou Hlavnou stanicou sa električka objavila ešte v tom istom roku, v októbri. Celá trať bola dlhá len o niečo viac ako 3 kilometre a spoločnosť Bratislavská mestská elektrická železnica mala vtedy iba 30 zamestnancov. Dopravný podnik Bratislava ich dnes zamestnáva takmer 3 000.

Špecifikom bratislavskej mestskej dopravy bola tzv. Viedenská električka Eg 6, ktorá je motívom poštovej známky. Išlo o legendárny projekt vychádzajúci z medzimestskej električky, charakterovo ale pripomínal skôr železnicu. Viedenská električka spájala Viedeň s Bratislavou, kde bola (doslova) úzko prepletená s existujúcou mestskou elektrickou železnicou. Život pôvodným vozidlám, ktoré na uvedenej trase premávali, a myšlienke Viedenskej električky ako takej, dnes vracia Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy.

Prevádzka mestskej elektrickej železnice, ako jednej z prvých v strednej Európe, sa začala pred 125 rokmi. V tom čase sa začali písať i dejiny modernej bratislavskej MHD. Oslávte s nami i vy túto významnú udalosť.


Autor (zdroj) popisu: Matej Benčík, Dopravná nostalgia, o. z.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov