Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná magnólii veľkokvetej a Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.

17. 06. 2020

Poštová známka:
125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave
Deň vydania: 31. 07. 2020
Nominálna hodnota: 1,55 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.


Textový motív: 125. VÝROČIE VZNIKU / MESTSKEJ HROMADNEJ / DOPRAVY / V BRATISLAVE


Výtvarný návrh známky: akad. mal. Marián Komáček

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov