Collectors exchange meeting of philatelists and numismatists in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the recognised collectors exchange meeting of philatelists and numismatists in Bratislava (Slovakia)

28. 11. 2020

Postage Stamp:
125th Anniversary of the Municipal Public Transport in Bratislava

125th Anniversary of the Municipal Public Transport in Bratislava
Date of Issue: 31. 07. 2020
Face value: 1,55 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 500000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 125th anniversary of the establishment of Public Transport in Bratislava


Text motifs: 125. VÝROČIE VZNIKU MESTSKEJ / HROMADNEJ DOPRAVY / V BRATISLAVE

Pictorial motifs: Rušeň bývalej Viedenskej električky Ganz P.O.H.É.V. Eg 6, rok výroby 1913

Postage stamp artwork: akad. mal. Marián Komáček

Original artwork(s):

Postage Stamp 125th Anniversary of the Municipal Public Transport in Bratislava (Original artwork(s))


Postage Stamp 125th Anniversary of the Municipal Public Transport in Bratislava (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Život v mestách azda najviac ovplyvňuje potreba ich obyvateľov cestovať. Nebolo tomu inak ani v Bratislave. V roku 1895, presne 27. augusta ráno, vyšiel z vozovne na dnešnej Pribinovej ulici na svoju úvodnú jazdu prvý elektrický motorový vozeň. Jazda bola neverejná a predstavitelia mesta a súkromných spoločností sa odviezli zo Štúrovej ulice cez Námestie SNP, Hurbanovo a Hodžovo námestie, až na horný koniec Štefánikovej ulice, kde bola konečná zastávka. Jazda pokračovala späť do centra rovnakou trasou, odkiaľ sa električka vydala cez Jesenského ulicu a Hviezdoslavovo námestie na vtedajšiu Vitézovu ulicu, v pôvodnej osi ktorej pri rýchlom postupe dejín neskôr vyrástol Most SNP. Verejnosť sa mohla prvou električkou odviezť v ten istý deň poobede, cestujúcich bolo viac ako 2 000. Pred dnešnou Hlavnou stanicou sa električka objavila ešte v tom istom roku, v októbri. Celá trať bola dlhá len o niečo viac ako 3 kilometre a spoločnosť Bratislavská mestská elektrická železnica mala vtedy iba 30 zamestnancov. Dopravný podnik Bratislava ich dnes zamestnáva takmer 3 000.

Špecifikom bratislavskej mestskej dopravy bola tzv. Viedenská električka Eg 6, ktorá je motívom poštovej známky. Išlo o legendárny projekt vychádzajúci z medzimestskej električky, charakterovo ale pripomínal skôr železnicu. Viedenská električka spájala Viedeň s Bratislavou, kde bola (doslova) úzko prepletená s existujúcou mestskou elektrickou železnicou. Život pôvodným vozidlám, ktoré na uvedenej trase premávali, a myšlienke Viedenskej električky ako takej, dnes vracia Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy.

Prevádzka mestskej elektrickej železnice, ako jednej z prvých v strednej Európe, sa začala pred 125 rokmi. V tom čase sa začali písať i dejiny modernej bratislavskej MHD. Oslávte s nami i vy túto významnú udalosť.


Author (source) of the description: Matej Benčík, Dopravná nostalgia, o. z.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists