Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Poštová známka:
150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave

150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave
Deň vydania: 18. 09. 2020
Nominálna hodnota: 1,25 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000

Poštová známka vydaná pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave


Textový motív: 150. VÝROČIE ZALOŽENIA SPOLKU SV. VOJTECHA V TRNAVE


Výtvarný návrh známky: akad. mal. Peter Augustovič

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov