Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Poštová známka:
150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave

150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave
Deň vydania: 18. 09. 2020
Nominálna hodnota: 1,85 €
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 10
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000

Poštová známka vydaná pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave


Textový motív: 150. VÝROČIE ZALOŽENIA SPOLKU SV. VOJTECHA V TRNAVE

Obrazový motív: Socha sv. Vojtecha

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Peter Augustovič

Upravený tlačový list:

Poštová známka 150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Spolok svätého Vojtecha (skratka SSV) v Trnave je kultúrny a vydavateľský rímskokatolícky spolok. Dnes je známy najmä vydávaním duchovnej literatúry.

Založili ho roku 1870 z iniciatívy Andreja Radlinského ako pôvodne vydavateľský spolok na šírenie slovenskej rímskokatolíckej literatúry. Vydával učebnice, Katolícke noviny, Literárne listy, kalendáre a inú náboženskú literatúru. Mal tisícky členov. V roku 1913 – 1926 preložil celú Bibliu do modernej slovenčiny. V roku 1937 vydal Jednotný katolícky spevník. Za komunizmu (1949 a 1953) bol transformovaný na „účelové zariadenie rímskokatolíckej cirkvi“ a bol pod veľmi prísnou kontrolou štátu. V roku 1990 začal opäť fungovať ako spolok.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov