Nature protection: Significant Slovak fossils - Seal Devinophoca claytoni

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to Significant Slovak fossils - Seal Devinophoca claytoni.

09. 09. 2022

Postage Stamp:
150th anniversary of the Society of St. Vojtech in Trnava

150th anniversary of the Society of St. Vojtech in Trnava
Date of Issue: 18. 09. 2020
Face value: 1,85 €
Postage stamp dimensions: 27,2 x 44,4 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 10
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 200000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to commemorate the 150th anniversary of the Society of St. Vojtech (St. Adalbert) in Trnava


Text motifs: 150. VÝROČIE ZALOŽENIA SPOLKU SV. VOJTECHA V TRNAVE

Pictorial motifs: Socha sv. Vojtecha

Postage stamp artwork: akad. mal. Peter Augustovič

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp 150th anniversary of the Society of St. Vojtech in Trnava (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp 150th anniversary of the Society of St. Vojtech in Trnava (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Spolok svätého Vojtecha (skratka SSV) v Trnave je kultúrny a vydavateľský rímskokatolícky spolok. Dnes je známy najmä vydávaním duchovnej literatúry.

Založili ho roku 1870 z iniciatívy Andreja Radlinského ako pôvodne vydavateľský spolok na šírenie slovenskej rímskokatolíckej literatúry. Vydával učebnice, Katolícke noviny, Literárne listy, kalendáre a inú náboženskú literatúru. Mal tisícky členov. V roku 1913 – 1926 preložil celú Bibliu do modernej slovenčiny. V roku 1937 vydal Jednotný katolícky spevník. Za komunizmu (1949 a 1953) bol transformovaný na „účelové zariadenie rímskokatolíckej cirkvi“ a bol pod veľmi prísnou kontrolou štátu. V roku 1990 začal opäť fungovať ako spolok.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists