Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

16. 06. 2024

Postage Stamp:
Personalities: Andrej Radlinský (1817 – 1879) - 200th anniversary of the birth

Personalities: Andrej Radlinský (1817 – 1879) - 200th anniversary of the birth
Date of Issue: 07. 07. 2017
Face value: 1,30 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 27,2 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 10
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 400000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 200th anniversary of the birth of the Slovak Roman Catholic priest, writer, founder of the St. Vojtech Society, co-founder of the Matica slovenska Andrej Radlinský.


Text motifs: Andrej Radlinský / 1817 - 1879

Pictorial motifs: Portrét Andreja Radlinského, spracovaný na základe dobovej kresby českého umelca Jana Vilímka (1860 −1938) zhotovenej vo Viedni a reprodukovanej v časopise Slovenské pohľady ako ilustrácia „Rozpomienok“ J. M. Hurbana, ktoré vychádzali na pokračovanie v rokoch 1886−1888.

Postage stamp artwork: Robert Brun

Postage stamp engraving: Mgr. art. Ľubomír Žálec

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Personalities: Andrej Radlinský (1817 – 1879) - 200th anniversary of the birth (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Personalities: Andrej Radlinský (1817 – 1879) - 200th anniversary of the birth (Original artwork(s))


Postage Stamp Personalities: Andrej Radlinský (1817 – 1879) - 200th anniversary of the birth (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Katolícky kňaz, jazykovedec, spisovateľ, vydavateľ, organizátor náboženského i kultúrneho života Andrej Ľudovít Radlinský (8. júla 1817, Dolný Kubín – 26. apríla 1879, Kúty) sa počas svojho života usiloval o kultivovanie a pozdvihnutie slovenského jazyka i národa. Vynikal mimoriadnym organizačným talentom, prezieravosťou a cieľavedomosťou. Vytrvalo presadzoval zavedenie slovenského vyučovacieho jazyka do základných i stredných škôl, spolu s Jánom Palárikom propagoval slovenskú akadémiu v Uhorsku, obhajoval a vydával slovenskú tlač, náboženskú i pedagogickú literatúru, podieľal sa na tvorbe nového jazykového úzu. Vďaka diplomatickým vlohám sa mu podarilo napomôcť viaceré zjednocovacie procesy a podporiť vznik významných inštitúcií. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a po dlhoročnom úsilí založil v roku 1870 v Trnave Spolok svätého Vojtecha (SSV), ktorý nepretržite funguje dodnes a má vyše 92 000 členov. Cieľom spolku bolo vydávanie lacných a dobrých kníh pre široké vrstvy obyvateľov. Jeho členovia každý rok dostávali za symbolický členský poplatok kvalitnú literatúru a kalendár Pútnik svätovojtešský. Prezieravosť Andreja Radlinského sa prejavila aj v tom, že Spolok svätého Vojtecha začal na podporu gramotnosti vydávať učebnice. Ešte v roku 1849 založil A. Radlinský Katolícke noviny; ich vydávanie SSV neskôr prevzal a pod jeho vydavateľskou taktovkou vychádzajú dodnes.

Napriek všestrannému nadaniu a mnohým dielam, ktoré Andrej Radlinský inicioval, sa mu počas života nedostalo veľa uznania; naopak, stal sa terčom útokov a nevďačnosti zo strany najbližších spolupracovníkov. V Spolku svätého Vojtecha bol iba doživotným čestným podpredsedom bez rozhodovacích kompetencií. Svoju veľkosť prejavil tým, že sa utiahol do ústrania a venoval sa písaniu, vďaka čomu vzniklo jeho kľúčové dielo Nábožné výlevy.


Author (source) of the description: Mgr. Martina Grochálová, PhD.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists