Autumn collectors bourse in Malacky (Slovakia)

Invitation to the Autumn collectors bourse of all collectable areas in Malacky (Slovakia).

10. 09. 2022

Commemorative Postmark:
150th anniversary of the founding of the Society of St. Vojtech in Trnava (Mocenok)

150th anniversary of the founding of the Society of St. Vojtech in Trnava (Mocenok)
Day of use: 04. 09. 2020
 
Post office: MOČENOK
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Močenok on the occassion of the the 150th anniversary of the Society of St. Vojtech (St. Adalbert) in Trnava.


Text motifs: 150. VÝROČIE SPOLKU SV. VOJTECHA V TRNAVE

Pictorial motifs: Slovenský znak s dvojkrížom, otvorená kniha s nápisom FIDEI ET SCIENTIAE (viera a veda), písmená S S V

Thematic description and context:

Spolok svätého Vojtecha (skratka SSV) v Trnave je kultúrny a vydavateľský rímskokatolícky spolok. Dnes je známy najmä vydávaním duchovnej literatúry.

Založili ho roku 1870 z iniciatívy Andreja Radlinského ako pôvodne vydavateľský spolok na šírenie slovenskej rímskokatolíckej literatúry. Vydával učebnice, Katolícke noviny, Literárne listy, kalendáre a inú náboženskú literatúru. Mal tisícky členov. V roku 1913 – 1926 preložil celú Bibliu do modernej slovenčiny. V roku 1937 vydal Jednotný katolícky spevník. Za komunizmu (1949 a 1953) bol transformovaný na „účelové zariadenie rímskokatolíckej cirkvi“ a bol pod veľmi prísnou kontrolou štátu. V roku 1990 začal opäť fungovať ako spolok.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists