XVII. Letné paralympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XVII. Letných paralympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave (Močenok)

150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave (Močenok)
Deň používania: 04. 09. 2020
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave


Textový motív: 150. VÝROČIE SPOLKU SV. VOJTECHA V TRNAVE

Obrazový motív: Slovenský znak s dvojkrížom, otvorená kniha s nápisom FIDEI ET SCIENTIAE (viera a veda), písmená S S V

Tematický popis a súvislosti:

Spolok svätého Vojtecha (skratka SSV) v Trnave je kultúrny a vydavateľský rímskokatolícky spolok. Dnes je známy najmä vydávaním duchovnej literatúry.

Založili ho roku 1870 z iniciatívy Andreja Radlinského ako pôvodne vydavateľský spolok na šírenie slovenskej rímskokatolíckej literatúry. Vydával učebnice, Katolícke noviny, Literárne listy, kalendáre a inú náboženskú literatúru. Mal tisícky členov. V roku 1913 – 1926 preložil celú Bibliu do modernej slovenčiny. V roku 1937 vydal Jednotný katolícky spevník. Za komunizmu (1949 a 1953) bol transformovaný na „účelové zariadenie rímskokatolíckej cirkvi“ a bol pod veľmi prísnou kontrolou štátu. V roku 1990 začal opäť fungovať ako spolok.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov