Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Úžitkové umenie na Slovensku: Rímske sklo zo Zohora

Úžitkové umenie na Slovensku: Rímske sklo zo Zohora
Deň vydania: 04. 01. 2021
Nominálna hodnota: 0,05 €
Rozmery známky: 26,5 x 22 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset v kombinácii so serigrafiou
Náklad: 1000000

Poštová známka z emisného radu Úžitkové umenie na Slovensku s motívom rímskeho skla zo Zohora


Textový motív: ZOHOR

Obrazový motív: Rímske sklo (misa) zo Zohora

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Peter Nosáľ

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Úžitkové umenie na Slovensku: Rímske sklo zo Zohora (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

V dobe rímskej viedla územím Záhoria tzv. Jantárová cesta – významná diaľková trasa, ktorá vychádzala z rímskej Aquileie a v blízkosti sútoku Moravy s Dunajom prechádzala na barbarské územie. Pozdĺž rieky Moravy smerovala ďalej na sever k Baltskému moru, ktorého pobrežie bolo bohaté na výskyt jantáru – v Ríme vysoko cenenej suroviny na výrobu šperkov. Aby si Rimania zabezpečili bezpečný prechod rímskych obchodníkov cez barbarikum, snažili sa získať miestne germánske elity najčastejšie prostredníctvom rôznych darov. Preto nie je prekvapením, že práve v Zohore a Vysokej pri Morave boli objavené hroby príslušníkov barbarskej aristokracie, ktoré obsahovali luxusné rímske výrobky, predovšetkým stolovacie servisy zložené z bronzových, strieborných a sklenených nádob. Hroby zo Zohora boli nájdené pri ťažbe štrku v miestnej štrkovni. Išlo o náhodné nálezy, pri ktorých neboli prítomní archeológovia, a preto sa podarilo zachrániť len neúplné časti hrobovej výbavy. Prvý z hrobov objavili v roku 1949 pri odvážaní štrku. Zachovali sa z neho dve bronzové panvice. Až o sedem rokov neskôr v roku 1956 našli druhý hrob, z ktorého sa zachránila iba veľká bronzová nádoba. V nasledujúcom roku boli objavené tri ďalšie hroby. Z nich hroby č. 3 a 4 obsahovali sklenené nádoby – misky, ktoré boli uložené v pároch. Súčasťou pohrebnej výbavy zosnulého z hrobu č. 3 boli dva páry sklenených nádob – misiek. Prvý pár tvorili misky z nepriehľadného tmavomodrého skla zdobené technikou millefiori, druhý z priehľadného modrého skla zdobeného rebrovaním. V hrobe č. 4 sa síce našla len jedna podobná miska zo zeleného priehľadného skla, je však pravdepodobné, že k nej patrila ďalšia nájdená samostatne. Zaujímavé je, že najbohatší hrob č. 5, z ktorého sa zachovala takmer kompletná hrobová výbava (zlatý náramok, 2 strieborné spony, 2 strieborné poháre, 6 bronzových nádob a bronzové nožnice), neobsahoval sklenené nádoby. Až v roku 2010 sa archeológom z AÚ SAV podarilo preskúmať ďalší neporušený hrob germánskeho náčelníka. Jeho posmrtnú výbavu tvorili rímske nádoby z bronzu a skla, germánske nádoby z hliny, nástroje a súčasti odevu. Zaujímavým objavom bol súbor kamienkov používaných pri spoločenských hrách.


Autor (zdroj) popisu: Igor Bazovský, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov