Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Postage Stamp:
Applied art in Slovakia: Roman glass from Zohor

Applied art in Slovakia: Roman glass from Zohor
Date of Issue: 04. 01. 2021
Face value: 0,05 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 22 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 3
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset in combination with serigraphy
Amount printed: 1000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Applied Art in Slovakia stamp series with a motif of Roman glass from Zohor


Text motifs: ZOHOR

Pictorial motifs: Rímske sklo (misa) zo Zohora

Postage stamp artwork: Mgr. art. Peter Nosáľ

Original artwork(s):

Postage Stamp Applied art in Slovakia: Roman glass from Zohor (Original artwork(s))


Thematic description and context:

V dobe rímskej viedla územím Záhoria tzv. Jantárová cesta – významná diaľková trasa, ktorá vychádzala z rímskej Aquileie a v blízkosti sútoku Moravy s Dunajom prechádzala na barbarské územie. Pozdĺž rieky Moravy smerovala ďalej na sever k Baltskému moru, ktorého pobrežie bolo bohaté na výskyt jantáru – v Ríme vysoko cenenej suroviny na výrobu šperkov. Aby si Rimania zabezpečili bezpečný prechod rímskych obchodníkov cez barbarikum, snažili sa získať miestne germánske elity najčastejšie prostredníctvom rôznych darov. Preto nie je prekvapením, že práve v Zohore a Vysokej pri Morave boli objavené hroby príslušníkov barbarskej aristokracie, ktoré obsahovali luxusné rímske výrobky, predovšetkým stolovacie servisy zložené z bronzových, strieborných a sklenených nádob. Hroby zo Zohora boli nájdené pri ťažbe štrku v miestnej štrkovni. Išlo o náhodné nálezy, pri ktorých neboli prítomní archeológovia, a preto sa podarilo zachrániť len neúplné časti hrobovej výbavy. Prvý z hrobov objavili v roku 1949 pri odvážaní štrku. Zachovali sa z neho dve bronzové panvice. Až o sedem rokov neskôr v roku 1956 našli druhý hrob, z ktorého sa zachránila iba veľká bronzová nádoba. V nasledujúcom roku boli objavené tri ďalšie hroby. Z nich hroby č. 3 a 4 obsahovali sklenené nádoby – misky, ktoré boli uložené v pároch. Súčasťou pohrebnej výbavy zosnulého z hrobu č. 3 boli dva páry sklenených nádob – misiek. Prvý pár tvorili misky z nepriehľadného tmavomodrého skla zdobené technikou millefiori, druhý z priehľadného modrého skla zdobeného rebrovaním. V hrobe č. 4 sa síce našla len jedna podobná miska zo zeleného priehľadného skla, je však pravdepodobné, že k nej patrila ďalšia nájdená samostatne. Zaujímavé je, že najbohatší hrob č. 5, z ktorého sa zachovala takmer kompletná hrobová výbava (zlatý náramok, 2 strieborné spony, 2 strieborné poháre, 6 bronzových nádob a bronzové nožnice), neobsahoval sklenené nádoby. Až v roku 2010 sa archeológom z AÚ SAV podarilo preskúmať ďalší neporušený hrob germánskeho náčelníka. Jeho posmrtnú výbavu tvorili rímske nádoby z bronzu a skla, germánske nádoby z hliny, nástroje a súčasti odevu. Zaujímavým objavom bol súbor kamienkov používaných pri spoločenských hrách.


Author (source) of the description: Igor Bazovský, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists